h

SP-handtekeningenactie voor behoud busje Zorgbalans succesvol!

23 juni 2009

SP-handtekeningenactie voor behoud busje Zorgbalans succesvol!

Velsen. Blijkens een bericht van Zorgbalans, van maandag 22 juni, zal het zorgbusje van Zorgbalans nog tenminste tot in oktober dit jaar blijven rijden onder de oude voorwaarden en condities. De SP-afdeling Velsen, die onlangs de handtekeningenactie is gestart in reactie op signalen en geruchten over een dreigende stopzetting van de service, is bijzonder blij met dit resultaat. Die blijdschap gaat op de eerste plaats uit naar de cliënten die van het busje gebruik kunnen blijven maken en naar de chauffeurs die het busje kunnen blijven rijden en zo hun brood op de plank blijven houden. De SP-afdeling is daarbij ook daarom verheugd, dat duidelijk wordt voor veel betrokkenen dat directe actie wel degelijk effect kan hebben en dat juist op die manier uitzicht blijft bestaan op het perspectief dat we als mensen de solidariteit kunnen organiseren, wanneer we dat ook echt willen en belangrijk vinden. Een belangrijke slag is gewonnen. De actie tegen de bedrijfsmatige aanpak en de kostenbeheersing bij Zorgbalans gaat onverminderd door.

De SP-afdeling en fractie betreurt het echter dat het vrijdag 19 juni j.l. niet is gelukt om over deze en andere zaken met leden van de Raad van Bestuur in gesprek te komen. Die ochtend bleken de heren Jonkers en Van Bockel niet bereid te praten onder de voorwaarde van de openbaarheid – dat van het gesprek een verslag zou worden gemaakt dat alleen bij wederzijdse instemming openbaar gemaakt zou worden – of in het uiterste geval met een voetnoot met de kanttekeningen van Zorgbalans. Die weigering stelde Müter en Koedijker, die namens de SP-afdeling en fractie als gastheer en gasrvrouw optraden en hun vrije ochtend hiervoor beschikbaar hadden gesteld voor een prangend probleem. Er bleef hen uiteindelijk geen andere keuze, dan de heren onverrichter zaken de deur te wijzen. Leuk is anders.

De SP-afdeling Velsen is verheugd met het eerste resultaat van haar ‘Zorgbrigade’. Tegelijk maakt de fractie zich blijvend grote zorgen over alle andere zaken die door Zorgbalans in het kader van de bedrijfsmatige aanpak en de kostenbeheersing onder de loupe zijn en worden genomen. Wat gebeurt er met de koffiedames, het linnengoed, de schoonmaak, het transport, het winkeltje, etc. etc. En bij al deze zorgen zijn er, mede dankzij de actie, alleen nog maar meer zorgpunten bijgekomen. Wat is of wat wordt het antwoord van Zorgbalans en van alle verantwoordelijken en betrokkenen op de 10 aandachtspunten die door een vrijwillig medewerkster zijn opgesteld, die nodig zijn om tot een goede zorg voor ouderen in Velsen te kunnen komen.

Zolang over deze zaken nog geen voldoende duidelijkheid is of komt, zal de SP afdeling Velsen de actie, zo veel als mogelijk samen met de cliënten, personeel en directie (alleen in die volgorde) voortzetten en alle middelen die haar ten dienste staan aanwenden om de kwaliteit van de zorg voor ouderen in Velsen te behouden en, waar nodig en mogelijk, te verbeteren. Er is nog een hele weg te gaan, maar met de 10 aandachtspunten voor goede zorg in Velsen is de richting duidelijk aangegeven, en is stilstand, achteruitgang en vooruitgang betrekkelijk eenvoudig te meten.

De acties van de SP-afdeling Velsen maken deel uit van een al langer lopende landelijke SP-campagne tegen de marktwerking in de zorg. Op die manier hoopt de SP ertoe bij te dragen dat het in Nederland voor de mensen veel beter kan. Beter ook vaak voor minder geld. En wanneer het nodig is, dan kan en zal de SP bij de burger langs gaan om een extra bijdrage. Zaak is dan wel dat dan eerst paal en perk gesteld zal moeten worden aan de bonussen cultuur voor heren als Jonkers en Van Bockel van Zorgbalans en van veel andere uitgaven als die voor bijvoorbeeld de JSF’s. De SP heeft een plan voor een beter Nederland. En alle leden helpen naar vermogen om dat plan handen en voeten te geven. Vandaag gaat het niet langer om het mooiste verhaal of de prachtige tanden van de sprekers, maar om wat de bevolking echt vooruit helpt. Een beter Velsen als een begin van een beter Nederland, en een beter Europa en een betere wereld.

SP zet Raad van Bestuur Zorgbalans het Gemeentehuis uit
10 aandachtspunten voor goede zorg in Velsen

U bent hier