h

Vragen SP Velsen over de inkoop Jeugdbescherming, Jeugdreclassering & Maatwerk 2019-2021

10 september 2018

Vragen SP Velsen over de inkoop Jeugdbescherming, Jeugdreclassering & Maatwerk 2019-2021

Foto: SP Velsen / Seaport TV

De gemeenten in de IJmond hebben samen met nog 4 andere jeugdhulpregio's de inkoop van de jeugdbescherming en jeugdreclassering voor de periode 2019 - 2021 georganiseerd. De sluitingsdatum van het inkooptraject was 03-09-2018. Inmiddels hebben we vernomen dat geen van de grootste organisaties voor jeugdbescherming en jeugdreclassering een nieuw contract met (o.a.) de gemeente Velsen wil afsluiten omdat deze organisaties door de gestelde tarieven en voorwaarden niet in staat zijn om de hulp op adequate wijze met voldoende kwaliteit uit te kunnen voeren. 

Vraag 1

Is het college het met de SP eens dat het onwenselijk is dat degehanteerde tarieven in dit inkooptraject onder het geadviseerde tarief (uit het kostprijsonderzoek van Berenschot) liggen?

Zo nee, waarom niet?

 

Vraag 2

Is het college van mening dat de gecertificeerde instellingen aan alle interne en externe kwaliteitseisen en normen behoren te voldoen?

Zo nee, waarom niet?

 

Vraag 3

Is het college bereid om het onafhankelijke kostprijsonderzoek van Berenschot wel te respecteren en het reële tarief wel te betalen?

Zo nee, waarom niet?

 

Vraag 4

Waarom heeft het college er voor gekozen in de nieuwe inkoop geen toeslag meer voor kinderen met een licht verstandelijke beperking te vergoeden?

 

Vraag 5

Is het college bereid om alsnog deze toeslag voor kinderen met een licht verstandelijke beperking alsnog op te nemen?
Zo nee, waarom niet?

 

Vraag 6

Ziet het college nog toekomst in de huidige bovenregionale samenwerking voor de inkoop van jeugdbescherming en jeugdreclassering?

Zo nee, zijn er mogelijkheden om uit dit regionale samenwerkingsverband te stappen?

 

Vraag 7

Is het college op de hoogte dat het aanbesteden van de uitvoering van de jeugdbescherming en -reclassering niet verplicht is maar dat ook subsidiëren mogelijk is?

 

Vraag 8

Is het college bereid om voortaan gebruik te maken van een subsidieconstructie voor de uitvoering van de jeugdbescherming en -reclassering in plaats van dit (Europees) aan te besteden?

Zo nee, waarom niet?

 

Wij zien graag de beantwoording van onze vragen binnen 15 dagen tegemoet, met tussenkomst van de griffie

Reactie toevoegen

U bent hier