h

WMO voorzieningen

SP - SPeerpunten in het gemeentelijk zorgbeleid:

  • De buurtgerichte aanpak in de zorg wordt gestimuleerd
  • Het 'Recht' op zorg moet blijven bestaan
  • Kleinschalige woonvormen voor burgers met beperking
  • Geen inzet van werklozen/vrijwilligers bij zorgtaken
  • Wijkbudgetten voor zorg en welzijn
  • Geen aanbestedingen voor de thuiszorg
  • De SP is voor een gemeentelijk thuiszorgbedrijf
  • Voldoende opvang voor dak- en thuislozen en gezinnen
  • Leer-werk-woonprojecten voor kansarme jongeren
  • Het recht op onafhankelijk cliëntondersteuning moet blijven bestaan.
10 september 2018

Vragen SP Velsen over de inkoop Jeugdbescherming, Jeugdreclassering & Maatwerk 2019-2021

Foto: SP Velsen / Seaport TV

De gemeenten in de IJmond hebben samen met nog 4 andere jeugdhulpregio's de inkoop van de jeugdbescherming en jeugdreclassering voor de periode 2019 - 2021 georganiseerd. De sluitingsdatum van het inkooptraject was 03-09-2018. Inmiddels hebben we vernomen dat geen van de grootste organisaties voor jeugdbescherming en jeugdreclassering een nieuw contract met (o.a.) de gemeente Velsen wil afsluiten omdat deze organisaties door de gestelde tarieven en voorwaarden niet in staat zijn om de hulp op adequate wijze met voldoende kwaliteit uit te kunnen voeren. 

Lees verder
7 september 2018

Tweede Kamerleden willen uitleg minister over mislukte inkoop jeugdzorg.

NOORD-HOLLAND - De PvdA, het CDA en de SP in de Tweede Kamer stellen Kamervragen aan minister Hugo de Jonge over de mislukte aanbesteding van de jeugdzorg in de Noord-Holland. Dit naar aanleiding van berichtgeving van NH Nieuws. In 25 gemeenten is daardoor de jeugdbescherming en jeugdreclassering voor 2019 nog niet geregeld.

Lees verder
6 september 2018

SP-AFDELINGEN NOORD-HOLLAND SLAAN ALARM OVER JEUGDZORG

Foto: C / X

de continuïteit van de zorg aan een zeer kwetsbare groep kinderen en ouders Komt in het geding!

De inschrijvingstermijn voor de aanbesteding 2019 voor de Jeugdbescherming en Jeugdreclassering voor vijf samenwerkende regio’s in Noord-Holland eindige 3 september.

Lees verder

U bent hier