h

Tweede Kamerleden willen uitleg minister over mislukte inkoop jeugdzorg.

7 september 2018

Tweede Kamerleden willen uitleg minister over mislukte inkoop jeugdzorg.

NOORD-HOLLAND - De PvdA, het CDA en de SP in de Tweede Kamer stellen Kamervragen aan minister Hugo de Jonge over de mislukte aanbesteding van de jeugdzorg in de Noord-Holland. Dit naar aanleiding van berichtgeving van NH Nieuws. In 25 gemeenten is daardoor de jeugdbescherming en jeugdreclassering voor 2019 nog niet geregeld.

De jeugdzorgorganisaties hadden tot begin deze week de tijd om te schrijven, maar de drie grootste hebben dat niet gedaan. Ze hebben bezwaar tegen de gestelde voorwaarden, waaronder een té lage prijs en teveel extra administratie. Dat betek1ent dat vanaf 2019 de zwaarste vorm van jeugdzorg onzeker is in de 25 gemeenten die het betreft. 

Diverse partijen in de Tweede Kamer willen tekst en uitleg van de minister Volksgezondheid, Welzijn & Sport over de ontstane situatie. Tweede Kamerleden Attje Kuiken (PvdA) en René Peters (CDA) hebben vragen gesteld. "Jongeren zijn geen producten. Ik vind dat de minister daar ook een verantwoordelijkheid over heeft", legt Kuiken uit aan NH Nieuws.

De Kamerleden willen weten waarom er überhaupt een aanbesteding is uitgeschreven, hoe het kan dat er lagere tarieven worden geboden dan volgens een landelijk onderzoek noodzakelijk is en hoe het kan dat de administratieve lasten worden opgevoerd. Kuiken: "We willen allemaal er zeker van zijn dat jongeren de zorg krijgen, die ze nodig hebben. Dit is onbegrijpelijk."

De Tweede Kamerfractie van de SP trekt ook aan de bel. De partij wil dat er landelijke vastgestelde richtlijnen komen, zodat er door gemeenten reeële prijzen worden betaald en de bureaucratie wordt beperkt. In een opiniestuk schrijft Tweede Kamerlid Maarten Hijink dat 'minister De Jonge hard mag ingrijpen en de gemeenten regels mag opleggen'. De 25 verantwoordelijke zorgwethouders moeten zich volgens de SP 'rot schamen' en gauw zorgen dat de jeudgzorg geregeld wordt.  

Bron: verslaggever Joost Lammers NH Nieuws 

Reactie toevoegen

U bent hier