h

Wonen in Velsen: inzet SP betaalt zich uit

26 mei 2016

Wonen in Velsen: inzet SP betaalt zich uit

Als SP Velsen herkennen wij meerdere van onze standpunten in de nieuwe Woonagenda Velsen 2017-2025. Deze heeft het College van B & W onlangs aangeboden aan de gemeenteraad. Het tij lijkt zich langzaam te keren. De sloop en verkoop van betaalbare huurwoningen waar de SP zich altijd fel tegen heeft gekeerd, maakt voorzichtig plaats voor nieuwe investeringen in de sociale woningvoorraad. Kortom, onze actieve inzet op straat en in de raad begint zich uit te betalen.

Waarin herkennen we ons in de Woonagenda?

Er zijn vier moties van de SP Velsen in de afgelopen periode aangenomen door de gemeenteraad. De eerste daarvan ging over het onderwerp "betaalbare sociale huurwoningen" (motie 38.2015). Daarin dringen we aan om betaalbare woningen te gaan bouwen met een maximale huurgrens van € 550,-, inclusief energie. Dit maakt nu onderdeel uit van de Woonvisie Velsen en dat is een terechte zaak.

Want wonen – en zeker huren – wordt door het regeringsbeleid steeds duurder voor mensen. Vooral huurders zijn een steeds groter deel van hun maandelijks inkomen kwijt aan de huur. Dat geldt zeker ook voor de huurders in Velsen, zo is komen vast te staan uit een onderzoek dat het bureau Atrive heeft verricht. Aanleiding voor dit onderzoek was een aangenomen motie van de SP (motie 33 van 2014). Atrive stelde vast dat een kwart tot een derde van de Velsense huishoudens met een inkomen tot de huurtoeslaggrens te hoge woonlasten heeft.

In de nieuwe Woonagenda Velsen is dit terug te zien in de vraag van de gemeente aan de woningbouwcorporaties om inzicht te geven in hun huurbeleid, de samenstelling van de woningvoorraad en het uitbreiden van de inzet op schuldhulpverlening en het voorkomen van huisuitzetting.

Een ander positief punt is dat er wordt ingezet op verscheidene vormen van Beschermd Wonen. Ook daarom heeft de SP gevraagd in een door de gemeenteraad aangenomen motie (motie 4 van 2014). Dit is ook belangrijk om de uitstroom van zorgbehoevende van een instelling naar een zelfstandige woning te bevorderen.

Maar we zouden de SP niet zijn als we dit voldoende vinden om de huidige woningnood – ook in Velsen – op te lossen. Hoewel een door de SP aangevraagd onderzoek naar de wachtlijsten pas in het derde kwartaal van 2016 beschikbaar wordt (motie 4 van 2016), durven wij wel te stellen dat Velsen de toegenomen vraag naar huisvesting niet meer kan verwerken. Jongeren, statushouders, ouderen, mensen met een urgentieverklaring – velen wachten op een beschikbare en betaalbare woning.

Wij zijn het dan ook niet eens met de aanname van het College van B & W om de omvang van de kernvoorraad aan sociale woningen af te stemmen op slechts 75% van de doelgroep. De SP vindt dat de volledige doelgroep moet worden meegenomen in de berekening.

 

Robert van Koten

Fractievoorzitter SP Velsen

 

 

 

 

Reactie toevoegen

U bent hier