h

‘Alles is giftig’

21 juni 2019

‘Alles is giftig’

Foto: Robert van Koten / Robert van Koten

‘Alles is giftig’ Het RIVM verwees bij de presentatie in Wijk aan Zee naar deze uitspraak van Paracelsus.  

Als u deze woorden niet begrijpt, bent u nog niet begonnen te begrijpen. Iedere stap die u zult zetten is het eindpunt.

Het RIVM concludeerde dat de grafietregens voor kinderen "ongewenste" hoeveelheden van de metalen lood, mangaan en vanadium bevat en dus schadelijk kan zijn.

Op 14 juni stuurde Tata Steel een brief met daarin bezwaar tegen het proces van publicatie en de inhoud van het rapport inschatting gezondheidsrisico's grafietregen Wijk aan Zee. Volgens het staalbedrijf heeft het RIVM niet goed gekeken naar de effecten van de stoffen in het menselijk lichaam en is daardoor voorbarige onrust ontstaan. Het RIVM ziet echter geen reden om de gemaakte conclusies anders te zien. 

Het eerste basisprincipe van de toxicologie
is dat vrijwel iedere stof, die in overmaat aanwezig is, schadelijk kan zijn. Dosis sola facit venenum (alleen de hoeveelheid maakt het vergif) zei Paracelsus al in de 16e eeuw.

De keerzijde hiervan is dat er voor iedere giftige stof ook een drempelwaarde te vinden is waarbij nog geen enkel nadelig effect op het organisme aantoonbaar is. 

In samenwerking met de andere metalen, elementen, kent echter elk metaal zijn eigen taak in de ontwikkeling van de mens, zowel geestelijk als lichamelijk. 

Plomb" is het Franse woord voor lood. Ook het Hollandse woord "plomp" betekent gebrek aan beweeglijkheid. 

Tata steel laat zien nog weinig bewogen en beweeglijk te zijn en zich nog steeds te gedragen als een plompe buurman. 

Wat de lichamelijke en geestelijke drempelwaarde is van de inwoners in de IJmond zal ook zonder nader onderzoek wel blijken.

Robert van Koten 

Reactie toevoegen

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

U bent hier