h

Jan Riedijk

In eerste instantie werkte ik als beambte bij de Amro Bank op het
Hoofdkantoor Rokin. Zo nu en dan werkte ik ook op de Beurs
(effectenhandel). In die tijd waren banken nog respectabel. Na mijn militaire dienst wilde ik dichter bij huis werken en kwam uiteindelijk tot de conclusie dat werken bij de plaatselijke overheid interessanter zal zijn dan het "bankwerk". Dat bleek ook zo te zijn. Tijdens mijn  loopbaan behandelde ik voornamelijk bouwplannen (beoordeling op juridische merites) en verleende ook medewerking aan vrijstellingen om bouwplannen (die afwijken maar van belang zijn) mogelijk te maken. Ook was ik direct betrokken bij aan- en verkoop alsmede erfpacht/huur van onroerend goed (zoals nodig is bij sanering van buurten) tot aan de notariële overdracht aan toe. Ik heb veel interesses waaronder de geschiedenis van Velsen en de voormalige Nederlandse overzeese gebiedsdelen en dat bracht me vaak tot een bezoek aan verre landen. Mijn fotografiehobby kwam daarbij goed te pas.

Ik ben SP-lid geworden omdat ik inzag dat het met de minder gestelden onder ons niet de goede kant opgaat en dat is nog steeds aan de hand. De samenleving is in gevaar.

U bent hier