h

Gea Derks

Enige jaren geleden was ik kaderlid van SP Haarlem maar door omstandigheden heb ik een pauze in moeten lassen.

Nu ik terug ben in IJmuiden wederom voor de liefde en mijn hart voor Velsen voel ik me in de juiste vibe om me actief in te zetten voor de SP. Zéker nu conservatisme, fascisme en privatisering groeit. Er zijn sectoren geprivatiseerd waar naar mijns inziens geen plaats is voor marktwerking, laat staan winst zou moeten mogen hebben. Geld dat beter gestopt kan worden in daadwerkelijke zorg, onderwijs en openbaar vervoer.

De kloof tussen de mensheid groeit terwijl iedereen het recht heeft op een mooi leven en toekomst. Daar hoort ook een stukje milieubewustzijn bij. Op naar een wereld waar plaats is voor iedereen!

U bent hier