h

IJmonders vinden: Subsidie? Ja, maar dan wel inspraak en inkomsten!

26 april 2024

IJmonders vinden: Subsidie? Ja, maar dan wel inspraak en inkomsten!

Foto: SP Velsen

Afgelopen maanden hebben we aan de inwoners van de IJmond gevraagd hoe zij de toekomst van Tata Steel in hun leefomgeving zien. Men vindt dat de staat wel subsidie voor vergroening kan geven aan een vermogende buitenlandse eigenaar maar dan willen we er ook wat voor terug: inspraak en inkomsten, voor de omwonenden en de werknemers. Dat de staat deels of geheel eigenaar moet worden is zelfs 62% positief. Men vindt dat de staat wel  subsidie voor vergroening kan geven aan een vermogende buitenlandse eigenaar maar dan willen we er ook wat voor terug: inspraak en inkomsten, voor de omwonenden en de werknemers. Voor de SP is dat belangrijkste punt wat er uit de steekproef is gekomen. Want dat is precies waar de SP zich voor inzet. 

In totaal hebben we 255 reacties gehad, de IJmond krijgt gemiddeld een 7,2. 

80% ziet toekomst in staal in de IJmond, maar wel als er vergroend is. 6% vindt het prima zoals de fabriek nu produceert en 14% ziet de staalfabriek liever verdwijnen uit de IJmond. 

55% van de mensen die gereageerd hebben geeft aan dat zij positief zijn over dat de overheid subsidie zou verlenen om vergroening (deels) te bekostigen. Hierbij zijn uitgesproken tegenstanders, 30%, overwegend van mening dat het de verantwoordelijkheid is van Tata Steel zelf om dit te bekostigen. De groep die minder hard voor of tegen is, spreekt regelmatig uit dat Tata Steel subsidie enkel kan als er ook wordt bijgedragen door Tata Steel zelf, en er harde eisen worden gesteld aan de resultaten.

Net als de SP willen de mensen die aan de steekproef hebben meegedaan een schone fabriek, ook de belangengroepen Frisse Wind en Greenpeace zetten zich hier voor in. Een schone fabriek (voor de gezondheid van de omwonenden en werknemers) willen we graag zo snel mogelijk. Tata Steel hoeft niet te verdwijnen want de fabriek zorgt voor werkgelegenheid.

Hierbij bedanken wij de mensen die de online vragenlijst hebben ingevuld en de mensen die wij gezamenlijk met Remine Alberts (SP Noord Holland) en Renske Leijten (Voormalig lid SP fractie Tweede Kamer) gesproken hebben.

Voor vragen mail naar velsen@sp.nl

Reactie toevoegen

U bent hier