h

Dinsdag 11 juli met Renske Leijten en Remine Alberts over Tata Steel IJmuiden

3 juli 2023

Dinsdag 11 juli met Renske Leijten en Remine Alberts over Tata Steel IJmuiden

Foto: EPostma / Pasfotoos

Beste SP’ers,Zet op de kalenders!

Dinsdag 11 juli, 20:00 uur

houdt de SP een bijeenkomst over ‘Tata Steel en onze toekomst’

Met 2e-Kamerlid Renske Leijten,

en SP-fractieleider Provinciale Staten Noord-Holland: Remine Alberts.

Zalencentrum Velserduin, Velserduinplein 3, 1971 BR IJmuiden.

Zaal open 19:30

We staan voor belangrijke beslissingen voor wat betreft onze leefomgeving en onze samenleving. Met daarin een hoofdrol voor Tata Steel.

Er is nogal wat discussie met als speerpunten het milieu versus werkgelegenheid. Soms zelfs op een vervelende manier.

Als SP staan we midden in de samenleving. Voor een goede balans tussen een gezonde leef- en werkomgeving.

Samen, met alle inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties.

Daarom is dit nú een belangrijk onderwerp!

Hoe denken wij SP’ers in Velsen, Beverwijk en Heemskerk over die reus die Tata Steel heet?

Die ons verbindt, maar helaas ook verdeelt?

Wat kan de toekomst brengen ?

  • Een bedrijf in handen van het Indiase Tata die een te afwachtende houding inneemt? Vooral winst wil maken en kennis vergaart voor ‘functie elders’? Daarmee zichzelf buiten spel zet in onze veranderende samenleving. Want voor vervuilende fabrieken is geen toekomst meer.

  • Een Indiaas bedrijf dat subsidies gaat ontvangen zonder dat wij als Nederlanders zicht hebben op de noodzakelijkheid daarvan. Geen inzicht krijgen in de boekhouding en hoe die subsidies gebruikt gaan worden. Gaan we India sponsoren zoals we het afgelopen jaar de energiereuzen in het buitenland hebben gesponsord? Nota bene, met ons geld als belastingbetalers.

  • De SP methode: We gaan Tata terugnemen. Weer zoals Hoogovens IJmuiden ooit begonnen is; een eigen staalindustrie voor alle Nederlanders. Om vooral niet afhankelijk te hoeven zijn van het buitenland, juist omdat dit zo een onmisbaar product is. Met volledig zicht op de boekhouding. Met zeggenschap over modernisering, milieueffecten en werkgelegenheid.

Dus SP’ers: Doe mee(r) !

Ieders mening telt. Kom mee discussiëren over de toekomst van die grote reus die ons verbindt maar ook verdeelt.

De tijd van alleen praten is over. Wacht niet af, en doe mee op de SP manier. Praat mee, strijdt mee!

Voor een leefbare omgeving en hoogwaardige werkgelegenheid. Voor ieders toekomst.

Daarom:

Dinsdag 11 juli om 20.00 zaal open 19.30

Zalencentrum Velserduin Velserduinplein 3 1971 BR IJmuiden

U bent hier