h

Regioconferentie SP Noord-Holland stelt kandidatenlijst en verkiezingsprogramma vast

7 december 2022

Regioconferentie SP Noord-Holland stelt kandidatenlijst en verkiezingsprogramma vast

Op 3 december jl. legden in Landsmeer alle provinciale SP-afdelingen het verkiezingsprogramma van SP Noord-Holland vast. Naast het programma werd ook de kandidatenlijst vastgesteld, met in de top
nieuw en ervaren talent ¹. Remine Alberts werd door de leden als lijsttrekker herkozen en zegt: “Het was een bijzonder mooie conferentie. De strijdbaarheid is duidelijk aanwezig. Met de leden vormden we samen het meest sociale verkiezingsprogramma van onze provincie.” Op 15 maart kan er weer op de SP worden gestemd.

Tijdens de Noord-Hollandse SP-conferentie kwam ook ‘Heel de Mens’ aan bod; de leden bespreken intern al tijden over dit ideologisch SP-beginselprogramma.² Deze ‘morele uitgangspunten’ zijn in 1999 tijdens het 9 e landelijke partijcongres vastgesteld en zullen tot het 27 ste partijcongres onderwerp van gesprek blijven.

De regioconferentie van SP Noord-Holland is bij uitstek de plek om stil te staan bij al het belangrijke werk dat onze leden doen. Tijdens deze heuglijke zaterdagmiddag werd SP’er Cor Hoekstra flink in het zonnetje gezet: de afdelingsvoorzitter van SP Dijk & Waard (voorheen: SP Heerhugowaard) kreeg de eervolle Zilveren Tomaat opgespeld. Cor is namelijk al 30 jaar actief voor onze club. Hij is er ‘mister SP himself’ en is altijd op de markt en in het winkelcentrum te vinden, om met mensen in gesprek te gaan.

Remine Alberts: “Aan onze kijk op de wereld en aan onze alternatieven voor een socialere samenleving, zal het in ieder geval niet liggen. En aan de inzet van onze leden al helemaal niet. We gaan met een stevig verkiezingsprogramma onder de arm, een prachtige campagne tegemoet.” Op 15 maart aanstaande is het aan de kiezer om over de toekomst van Noord-Holland te bepalen; indirect wordt ook over de samenstelling van de Eerste Kamer  besloten. De Provinciale Statenverkiezingen zijn daarom tevens van nationaal belang.

¹ Lees hier het artikel “Remine Alberts, kandidaat lijsttrekker SP Noord-Holland” en tref er de kandidatenlijst aan.
https://noord-holland.sp.nl/nieuws/2022/11/remine-alberts-kandidaat-lijs...

² Lees hier over het SP-beginselprogramma Heel de Mens (1999).
https://www.sp.nl/programmas/1999/heel-mens

U bent hier