h

SP Velsen start actie omleiding buslijnen 74 en 382

22 april 2022

SP Velsen start actie omleiding buslijnen 74 en 382

Foto: Gratis gebruik / Pixabay
De SP afdeling Velsen is een actie gestart tegen de omleiding van de
buslijnen 74 en 382. Door werkzaamheden van ruim twee maanden in de
Noostraat in IJmuiden worden de bussen omgeleid door de
IJmuiderstraatweg, Van Poptaplantsoen en het Moerbergplantsoen. Deze
lijnen rijden tijdens de werkzaamheden niet door de Lange Nieuwstraat.
De SP vindt dat een ongelukkige keuze.
 
Met name het Van Poptaplantsoen is veel te smal voor de bussen. De bewoners
waren destijds samen met de SP al tegen de doorsteek tussen de
IJmuiderstraatweg en de Kennemerlaan en nu rijden er (in de spits) zeven
bussen per uur door de smalle straat. Na gesprekken met bewoners bleek
dat zij niet op de hoogte zijn gebracht over de omleiding en ook de
Wijkplatforms IJmuiden Noord en Zuid waren niet op de hoogte. Voor de SP
is de route via de Briniostraat en de Troelstraweg een veel betere
optie. Op die manier kunnen de bussen dan gewoon door de Lange
Nieuwstraat blijven rijden. Met enkele kleine aanpassingen aan deze
straten is dat volgens de SP in Velsen haalbaar.

U bent hier