h

SP steunt mondige inwoners

4 juni 2019

SP steunt mondige inwoners

Foto: Onbekend / Wales online
Tata en Harsco overtreden stelselmatig de milieuvergunningen en de omgevingsvergunning. Er zijn al langere tijd zeer verontrustende berichten in de lokale en landelijke media over de vele grafietregens, die in de IJmond neerdalen, en meer milieuovertredingen gepleegd door Tata Steel en Harsco. 
 
De gemeenten Velsen, Beverwijk en Heemskerk zijn verontrust over de uitkomsten van het rapport over de veegmonsters van de grafietregens van het RIVM. De RIVM heeft dit onderzoek gedaan in opdracht van Provincie Noord-Holland. 
Het is ‘onaanvaardbaar dat onze (jonge) inwoners aan deze regens worden blootgesteld’, aldus de gemeenten. 
 
Uit recent onderzoek blijkt dat er voor drie stoffen in de grafietregens, waaronder lood, aantoonbare gevolgen zijn voor de gezondheid. De andere twee stoffen zijn mangaan en vanadium. Overal waar grafiet neerdaalt worden mensen daaraan blootgesteld. Met name voor kwetsbare doelgroepen, zoals jonge kinderen en zwangere vrouwen, hebben deze stoffen invloed op de gezondheid.
 
Tata Steel realiseert zich dat de bevindingen van een nieuw RIVM-rapport tot vragen van omwonenden leiden. Om zorgen weg te nemen voert Tata Steel extra maatregelen door, die de kans minimaliseert dat grafiet vrijkomt in de omgeving.
 
Omwonenden en betrokkenen eisen dat de provincie Noord-Holland duidelijk gaat handhaven en ervoor zorgt dat deze onacceptabele en schadelijke overtredingen beëindigd worden. Zodat de luchtkwaliteit in de IJmond en de bedrijven aan de gestelde milieueisen gaan voldoen. 
 
We hebben recht op gezonde lucht!
  
Teken de petitie ingezet door mondige burgers in de IJmond: 
 

Reactie toevoegen

U bent hier