h

Hattrick: SP scoort 3 moties

10 november 2018

Hattrick: SP scoort 3 moties

Foto: Robert van Koten / SP Velsen

Op 8 november j.l. is de begroting 2019 van de gemeente Velsen in de gemeente raad besproken. Velsen is en blijft financieel gezond. Het nieuwe college heeft vijf speerpunten benoemd met concrete voorstellen. De speerpunten zijn dienstverlening, samenspel, duurzaamheid, fijn wonen en werken, en Iedereen doet er toe. De SP heeft bij de behandeling van de begroting voor 2019 drie moties ingezet en gescoord. 

De SP fractie verzocht het college: 
 
1. Bij de behandeling van de perspectiefnota in 2019 met een plan van aanpak te komen om inwoners in beweging te brengen tot een collectieve aanpak voor de sanering van hun asbestdaken.
 
2. Onderzoek te doen naar hoe het komt dat de taakstelling voor het nieuw beschut werk niet wordt gehaald. Actief op zoek te gaan naar personen die in aanmerking komen voor beschut werk. Inwoners van Velsen te informeren dat ze zelf bij het UWV om een beoordeling kunnen vragen om in aanmerking te komen voor beschut werk.
 
3. De door het college voorgestelde methode klantreis ook buiten de gemeentelijke organisatie te promoten en in gesprek te gaan met relevante partijen in het sociaal domein over hoe we samen de digitale kloof kunnen verkleinen door de juiste service te bieden en begrijpelijke informatie te leveren.
 
Bovengenoemde 3 moties zijn uiteindelijk unaniem aangenomen. 
 
Robert van Koten en Mireille Koedijker. 

Reactie toevoegen

U bent hier