h

Bewoners van de Zeiler praten mee over bomen.

5 november 2018

Bewoners van de Zeiler praten mee over bomen.

Foto: Robert van Koten / SP Velsen

Bewoners aan De Zeiler te Velserbroek hebben van de gemeente Velsen recent een brief ontvangen over het vervangen van de bomen aan de Zeiler. Reden hiervoor is dat de huidige bomen te groot zijn en overlast geven. De bomen werden, aldus de gemeente, elk jaar helemaal teruggesnoeid. De bomen worden desondanks toch gekapt en vervangen. 

De overlast die er is, is volgens bewoners,  het gevolg van het gevolg van het nalaten van het vegen van de straat als de herfst is ingevallen. Volgens bewoners heeft het terugsnoeien van de bomen in de afgelopen 15 jaar slecht 3x plaatsgevonden. Er kon bij navraag bij de bewoners geen overlast worden vastgesteld. 

Vragen SP in de raadsvergadering:

Een van de voorgestelde nieuwe bomen, ‘Amberboom’ geheten, zal minstens zoveel overlast geven als het gaat om lengte en rommel. Kan de wethouder motiveren of het behouden van de huidige bomen met regelmatig onderhoud een alternatief is voor de aanstaande kap van deze waardevolle bomen aan de Zeiler, dit t.o.v. de investeringskosten voor nieuwe bomen. Wethouder Bram Diepstraten heeft inmiddels aangegeven dat er meerdere bewoners contact hebben opgenomen met de gemeente. Dit zijn voor- en tegenstanders van de bomenkap. 

De wethouder wil zich daarom beraden over het besluit tot het kappen van de bomen. Het kan zijn dat, in samenspraak met de straat, er toch nog een ander plan komt. 

Robert van Koten, SP 

 
 

Reactie toevoegen

U bent hier