h

SP bezorgd over de stof- en grafietemissies in de IJmond.

24 oktober 2018

SP bezorgd over de stof- en grafietemissies in de IJmond.

Foto: Robert van Koten / SP Velsen

In de regionale kranten verschijnen sedert enige tijd artikelen over stof- en grafietemissies die op het dorp Wijk aan Zee, gemeente Beverwijk neerdalen. De emissies zijn afkomstig van het bedrijf Harsco en het aantal meldingen is de laatste maanden behoorlijk toegenomen. Als gevolg van de emissies is de vervuiling op en in woningen, op speelterreinen en op auto's toegenomen. Bewoners vrezen voor hun gezondheid. 

Inmiddels heeft de OD NZKG Harsco een last onder dwangsom opgelegd die ingaat per 1 november 2018. Daarna geldt de last van €5.000,- per overtreding, met een maximaal bedrag van €150.000,-. Tata Steel heeft de staalproductie op of omstreeks 17 oktober 2018 met 20 procent verlaagd, als  milieumaatregel om te voorkomen dat nieuwe grafietwolken over Wijk aan Zee worden uitgestort. Er werden al veel maatregelen aangekondigd, waaronder maatregelen bij Tata Steel, schoonmaak in het dorp Wijk aan Zee en een overkapping bij Harsco. Het Beverwijkse College van Burgemeester en Wethouders gaat aandringen bij Tata Steel IJmuiden, Harsco en de provincie Noord-Holland om met spoed maatregelen te nemen tegen de grote overlast van grafietuitstoot in Wijk aan Zee en omgeving.

De SP-fractie in Velsen vindt de stof- en grafietemissies zorgelijk en stelt de volgende vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in Velsen. 

 

Toelichting bij de vragen: 

 

In de diverse regionale kranten verschijnen sedert enige tijd artikelen over stof- en grafietemissies die op het dorp Wijk aan Zee, gemeente Beverwijk neerdalen. 

De emissies zijn afkomstig van het bedrijf Harsco en het aantal meldingen is de laatste maanden behoorlijk toegenomen. 

 

Als gevolg van de emissies is de vervuiling op en in woningen, op speelterreinen, op auto's etc. toegenomen. Bewoners vrezen voor hun gezondheid. 

 

Inmiddels heeft de OD NZKG Harsco een last onder dwangsom opgelegd die ingaat per 1 november 2018. Daarna geldt de last van €5.000,- per overtreding, met een maximaal bedrag van €150.000,-. Tata Steel heeft de staalproductie op of omstreeks 17 oktober 2018 met 20 procent verlaagd, als  milieumaatregel om te voorkomen dat nieuwe grafietwolken over Wijk aan Zee worden uitgestort. Er werden al veel maatregelen aangekondigd, waaronder maatregelen bij Tata Steel, schoonmaak in het dorp Wijk aan Zee en een overkapping bij Harsco. 

Het Beverwijkse College van Burgemeester en Wethouders gaat aandringen bij Tata Steel IJmuiden, Harsco en de provincie Noord-Holland om met spoed maatregelen te nemen tegen de grote overlast van grafietuitstoot in Wijk aan Zee en omgeving.

 

De SP- fractie in Velsen vindt de stof- en grafietemissies zorgelijk en heeft daarom de volgende vragen:

 

Vraag 1

Heeft u contact met Tata rondom het terugdringen van de stof- en grafietuitstoot? Zo ja, wat is de aard van dat contact. Zo nee, waarom niet?

 

Vraag 2

Indien de vorige vraag met ‘Nee’ is beantwoord: Bent u bereid om Tata aan te sporen tot het op korte termijn terugdringen van de stof- en grafietuitstoot? Indien vorig vraag met ‘Ja’ is beantwoord: Ziet u aanleiding om, naar aanleiding van de recente berichtgeving, aanvullende afspraken te maken voor het terugdringen van de stof- en grafietuitstoot? Graag een toelichting.

 

Vraag 3

Het Beverwijkse College van Burgemeester en Wethouders heeft inmiddels aangedrongen op spoedige maatregelen door Tata Steel IJmuiden, Harsco en de provincie Noord-HollandHeeft het Beverwijkse college van B en W inmiddels ook contact met u gezocht? Zo ja, gaat u samen met het Beverwijkse college aandringen op spoedmaatregelen?

Vraag 4

De inwoners Wijk aan Zee zijn in opstand gekomen tegen de stof- en grafietemissies. Zijn deze emissies ook in een groter gebied dan Wijk aan Zee neergedaald? Zo ja, zijn er ook stof- en grafietemissies in de gemeente Velsen neergedaald? Zo ja, waar?

Vraag 3

De GGD heeft de bevolking van Wijk aan Zee (nog) niet ingelicht over de gezondheidsgevolgen van fijnstof en ultrafijnstof ten gevolge van de stof- en grafietemissies. Kan de GGD alle inwoners van het emissiegebied inlichten over de gevolgen van stof- en grafietemissies voor de gezondheid? Kan de GGD ook de inwoners van de gemeente Velsen en de gemeenteraad uitgebreid inlichten? Zo ja, op welke termijn kunnen wij een uitgebreid relaas verwachten?

Wij zien graag de beantwoording van onze vragen binnen 15 dagen tegemoet, met tussenkomst van de griffie.

 

 

Robert van Koten, SP Velsen 

Reactie toevoegen

U bent hier