h

De schaduwzijde van masterplan Zeewijk

14 september 2018

De schaduwzijde van masterplan Zeewijk

Foto: Robert van Koten / SP Velsen

Het college stelde de afgelopen sessievergadering van 13 september jongstleden voor om het bestemmingsplan Orionweg vast te stellen. Het plan voorziet in de bouw van 3 flatgebouwen in plaats van de gesloopte flat van 12 verdiepingen. Er zijn door buurtbewoners en bewoners van de nabijgelegen Orionflat meerdere zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen hebben met name betrekking op de vermindering van het zonlicht en de schaduwwerking voor de bewoners van de Orionflat. De bezwaarmakers zijn constructief en zoeken naar een oplossing. 

Onderzocht is of de verplaatsing van de 2 hoogste gebouwen verbetering oplevert, dat bleek slecht beperkt het geval. Maar wat is “slechts beperkt”? Het college stelde voor om het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen. De schaduwwerking wordt immers, bij een wijziging, niet volledig opgelost, er is gering voordeel. Maar wat is “gering voordeel”?. De methode van het toetsen van bezonning kan per gemeente verschillen. Er is echter een TNO norm voor bezonning. 

De SP en meer partijen pleiten in dit dossier voor een onafhankelijk onderzoek t.a.v. de bezonning en de schaduwwerking. De wethouder kon zich daarin vinden. Gelijk wordt nu bekeken of vaste richtlijnen voor onderzoek in de toekomst bruikbaar zijn waarmee objectief kan worden vastgesteld of bouwplannen het licht kunnen zien. Een stedenbouwkundige visie is er nog niet maar wordt, in relatie tot de nieuwe Omgevingswet, toch meegenomen. 

Robert van Koten, SP Velsen 

Reactie toevoegen

U bent hier