h

Discussie over TTIP en staalindustrie

30 augustus 2016

Discussie over TTIP en staalindustrie

Foto: sp / sp

Europarlementariër Anne-marie Mineur van de SP en Huub de Rouw van het ledenparlement FNV, commissie Internationale Zaken gaan met elkaar en met u in discussie over de voor- en nadelen van TTIP, met speciale aandacht voor de staalindustrie.

De FNV Metaal tata Steel organiseert donderdag 8 september een discussieavond over TTIP samen met de SP Velsen en FNV Lokaal IJmond. 

Wat is TTIP?  Transatlantic Trade and Investment Partnership is, een vrijhandelsverdrag tussen Europa en de Verenigde Staten. Door dit verdrag worden de handelsbelemmeringen zoals importheffingen afgeschaft en worden regelgeving op elkaar afgestemd. De EU en de VS geven elkaar toegang tot vrije handel met als doel de economische groei te verbeteren aan beide zijden van de oceaan.

De onderhandelingen vinden plaats tussen de Europese Commissie en de regering van de VS. Uiteraard worden de Europese regeringen in de Europese Raad en het Europese Parlement betrokken in de besluitvorming. De onderhandelingen worden in het geheim gevoerd hoewel in de voorbereidende fase in de meeste vergaderingen plaatsvonden met vertegenwoordigingen van de grote bedrijven. In slechts enkele vergaderingen waren de vakbonden aanwezig.

De voorstanders verwachten banengroei door TTIP, tegenstanders zien juist economische krimp en bedreigingen voor arbo- en milieuregelgeving en voedselveiligheid. In Europa is een groeiend verzet tegen TTIP. Vooral de linkse beweging ziet TTIP in het belang voor de grote bedrijven en niet in het belang is van mensen. TTIP zal enkel de winsten laten groeien en negatieve gevolgen hebben voor de werknemers in Europa.

Wanneer: donderdag 8 september 2016, van 19.30 uur tot 21.30 uur

Waar: Vakbondscentrum FNV, Rooswijkweg 130, 1951 MK Velsen Noord (3e etage)

Reactie toevoegen

U bent hier