h

Thuiszorg beter af in Velsen

1 juli 2016

Thuiszorg beter af in Velsen

Foto: freek weber / sp velsen

Voor 2017 gaat de gemeente Velsen nieuwe overeenkomsten afsluiten voor hulp bij het huishouden.
De tarieven voor de nieuwe aanbesteding zijn naar verwachting hoger dan die uit 2012. 

Dat komt omdat het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een maatregel (AMvB) heeft aangekondigd over een goede cao voor werknemers, die vermoedelijk tot hogere tarieven leidt. 

Het is daarom de verwachting dat de uitgaven op hulp bij het huishouden de komende jaren zullen toenemen. Wanneer dit zich voordoet, in het kader van de ontschotting van budgetten, wordt bekeken of dit binnen het sociaal domein opgevangen kan worden.

Het staat echter buiten kijf dat mensen die hulp bij het huishouden nodig hebben dit blijven ontvangen, ongeacht bovenstaande ontwikkelingen. 

Door een amendement van de SP is in de perspectiefnota 2016 opgenomen dat het eveneens buiten kijf staat dat de werknemers, op basis van de geldige CAO-afspraken (VVT) en de reële kostprijs, de loonbetaling ontvangen. Het wijzigingsvoorstel werd door het college overgenomen en unaniem door de raad aangenomen. 

De gemeente Velsen en alle werknemers blijven bovendien actief signaleren hoe het met cliënten gaat. 

We kunnen vaststellen dat Velsen het met betrekking tot de thuiszorg, zeker in vergelijking tot veel andere gemeenten, behoorlijk goed doet.
Zelfs Amsterdam kreeg recent nog een tik op de vingers van de voorzieningenrechter en moest het beleid voor de thuiszorg bijstellen.

Mede door de inzet van de SP in de afgelopen jaren is er in Velsen thans niet meer sprake van een "zachte landing", maar "stijgen we, in positieve zin, zelfs steeds meer op". 

Als ook de tarieven bij de komende aanbesteding voor 2017 op de juiste wijze zijn bijgesteld en vastgesteld zijn we helemaal tevreden. 

Tijdens de dezelfde raadsvergadering werd er nog een motie van de SP aangenomen. Het college werd door SP en PvdA verzocht bij de komende aanbesteding van de specialistische jeugdhulp en de WMO in 2017, 8 tips mee te nemen.
Deze tips komen van het Nederlands Jeugdinstituut en gaan over het organiseren van ondersteuning en hulp voor de groep jongvolwassenen van 18 - naar 18 +. 

Uit onderzoek is immers gebleken dat de samenwerking in de zorg voor met name deze groep tekort schiet. Het college had haar huiswerk zelf al gedaan en vond de motie eigenlijk overbodig. Volgens de SP zijn de tips broodnodig. De motie werd uiteindelijk raadsbreed aangenomen. 

Robert van Koten, fractievoorzitter. 

Reactie toevoegen

U bent hier