h

SP neemt klokkenluiders IJmond Werkt en Noppes serieus

15 juli 2016

SP neemt klokkenluiders IJmond Werkt en Noppes serieus

Foto: sp / sp

Donderdag heeft Sadet Karabulut, SP Tweede Kamer, vragen gesteld naar aanleiding van berichten over misstanden in de sociale werkvoorziening en reïntegratie in de IJmond, in de edities van het Haarlems Dagblad, Noord-hollands Dagblad en de IJmuider Courant. 

Vrijdag bericht de zelfde krant dat de Clëntenraad al eerder klachten van gelijke aard aan ambtenaren en het gemeentebestuur had overlegd. Die zouden volgens de gemeente al zijn 'afgedaan'. De Ondernemingsraad van Noppes neemt afstand van de kritiek. 

 

Schriftelijke vragen van het lid Karabulut aan de
Staatssecretaris van SZW over het bericht ‘Moderne slavernij bij IJmond Werkt’

 

 

 

1.

 

Wat is uw reactie op het bericht over moderne slavernij
bij IJmond Werkt? 1)

 

 

 

2.

 

Deelt u de mening dat het onwenselijk is dat werknemers
en bijstandsgerechtigden in een sociale werkvoorziening worden geïntimideerd en
uitgebuit? Zo ja, wat is uw oordeel over de verhalen van werknemers van IJmond
Werkt en welke maatregelen gaat u nemen? Zo nee, waarom niet?

 

 

 

3.

 

Welke ruimte biedt de Participatiewet gemeenten om mensen
met een bijstandsuitkering onder slechte arbeidsomstandigheden te verplichten
om werkzaamheden te verrichten voor de seksindustrie en bedrijven als Kruidvat?
Op welke wijze worden arbeidsomstandigheden gecontroleerd wanneer geen sprake
is van werknemersrechten?

 

 

 

4.

 

Vindt u het inpakken van seksspeeltjes een goede manier
om bijstandsgerechtigden die dertig jaar werkervaring hebben, arbeidsritme op
te laten doen? Zo ja, waarom?

 

 

 

5.

 

Klopt het dat de inzet van onbetaalde
bijstandsgerechtigden een essentieel onderdeel is van de bedrijfsvoering van
IJmond Werkt? Zo ja wat is uw reactie hierop en welke ruimte biedt de
Participatiewet hiervoor? Zo nee, waarom niet?

 

 

 

6.

 

Klopt het bericht dat IJmond Werkt plannen had  of
heeft om mensen van de sociale werkvoorziening en bijstandsgerechtigden op de
toiletten in de gaten te houden door middel van cameratoezicht of het
verwijderen van de deuren? Hoe zou u deze plannen kwalificeren?

 

 

 

7.

 

Welk deel van de opbrengsten uit activiteiten van IJmond
Werkt wordt geleverd door mensen die met behoud van uitkering moeten werken? 2)

 

 

 

8.

 

Bent u bereid om de Inspectie SZW onderzoek uit te laten
voeren naar de arbeidsomstandigheden en het verdienmodel van IJmond Werkt?

 

  

1) Noord-Hollands Dagblad, 14 juli 2016,http://www.noordhollandsdagblad.nl/stadstreek/kennemerland/article28288694.ece/Werklozen-in-IJMond-voelen-zich-uitgebuit_

 

2) Jaarverslag IJmond Werkt 2015,http://www.ijmondwerkt.com/over-ons/jaarverslagen

 

Reactie toevoegen

U bent hier