h

BRANDING OP LINKS Politiek Café over Woningnood anno 2016 - òns een zorg!

27 mei 2016

BRANDING OP LINKS Politiek Café over Woningnood anno 2016 - òns een zorg!

Foto: joop luster / sp velsen

Maandag 30 mei start om 20.00 in het Politiek Café ‘Branding op Links’ in het Witte Theater in IJmuiden een discussie over de actuele woningnood. Belangstellenden, huurders, verhuurders en lokale politici worden uitgenodigd om met elkaar van gedachten te wisselen over de actuele schaarste aan beschikbare en betaalbare woningen in Velsen.

Een van de uitgangspunten bij de actuele Woonagenda 2017 – 2025 is dat er in Velsen, en dan met name in IJmuiden, te veel sociale huurwoningen staan. Die misvatting voedt het idee dat er nog wel ruim 1.000 sociale huurwoningen in IJmuiden via herstructurering (sloop/nieuwbouw) zouden mogen sneuvelen. Zo wordt voorbijgegaan aan het falende beleid, zowel landelijk maar ook lokaal, dat maakt dat ook in Velsen duizenden huurders met een middeninkomen volledig vast zitten en zij ook nog eens beschimpt worden met de vlag van ‘scheefwoners’. Woningzoekenden hebben hierdoor helemaal het nakijken omdat er voor hen eenvoudig te weinig betaalbare woningen zijn.

Het SP-Tweedekamerlid Farshad Bashir zal in kort bestek het kader van het landelijke beleid uiteenzetten. Het Politiek Café ‘Branding op Links’, is een initiatief van de SP Velsen en beoogt een actieve gedachtewisseling onder progressieve krachten in de IJmond over alle mogelijke actuele kwesties. De bijeenkomst start om 20.00. Zaal open: 19.30 uur. 

Politiek Café ‘Branding op Links’

Maandag 30 mei, 20.00 uur, Witte Theater, Kanaalstraat 257 IJmuiden

Toegang is gratis.

Reactie toevoegen

U bent hier