h

Herdenking Februaristaking 1941 in de IJmond

3 maart 2016

Herdenking Februaristaking 1941 in de IJmond

Foto: freek / sp velsen

Belang van een goede oriëntatie!

Meer dan 60 mensen vulden de theaterruimte van de bibliotheek. Onder hen ook de kleindochter van de
IJmuidense verzetsstrijder Jan Bonekamp (1904-1944), Brigitte Scholz, die in en interview met de IJmuider Courant aangaf een eerbetoon te willen brengen aan
de moedige arbeiders.

"Ik probeer een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van mijn grootvader, die ik uiteraard niet heb gekend. In de loop der tijd heb ik veel gelezen en gehoord over zijn verzetsdaden. Door gesprekken met ex-verzetsstrijder Truus Menger-Oversteegen en haar zus zijn mij eveneens dingen duidelijk geworden. Maar ik kan mij eigenlijk nog steeds niet voorstellen hoe het er tijdens de Tweede Wereldoorlog aan toe is gegaan. Ik wil eer blijven betonen aan de moedige mensen die destijds voor zichzelf en anderen durfden op te komen en bereid waren daarvoor
hun leven te geven. Dat mag nooit worden vergeten. En juist omdat er nu nog veel ellende op de wereld is, geef ik mijn kennis door aan m'n kinderen."

Ook aanwezig was oud-verzetsstrijder Hugo van Langen, die vorig jaar op 4 mei bij de herdenking van Jan Bonekamp het woord voerde. In mijn inleiding heb ik zijn
toespraak van vorig jaar nog kort aangehaald, omdat ik het zelf niet beter kan verwoorden: 

Foto: freek / sp velsen

“Men probeerde na de oorlog ons te doen geloven dat het verzet van ons volk voornamelijk bestond uit de activiteiten van een paar avontuurlijke rijkeluiszoontjes, zoals dat wordt voorgesteld in de films en musicals van de ‘De Soldaat van Oranje’. Maar het echte verzet om ons volk in beweging te krijgen tegen de fascistische onderdrukking, werd gevoerd door mensen zoals Jan Bonekamp, Jan Brasser, Hannie Schaft, Truus en Freddie, Marcus Bakker en vele andere jonge communisten. 
Zij voerden al vroeg het actieve verzet en riepen ons volk op tot intensief, actief en lijdelijk verzet tegen de gehate bezetter. Hiermee werd het moreel van ons volk verhoogd. Zij organiseerden de enorme, openlijke Februaristaking
en demonstraties tegen het wegvoeren van onze joodse landgenoten.”

Na afloop van de film werd nog het woord genomen door Peter Zoontjes uit IJmuiden (lokaal vooral bekend vanwege zijn clubliefde voor Telstar). "Zonder strijd is er nog nooit
iets gewonnen." Hij haalde herinnering op aan de hoogovenarbeider en februaristaker Jan Brasser, die in de film aan het woord kwam, en die na de oorlog regelmatig over de vloer kwam bij de familie Zoontjes in Beverwijk. Peter Zoontjes wees er nog eens op dat Brasser na de oorlog niet terug mocht keren in dienst bij het
hoogovenbedrijf... een stakingsleider was niet gewenst.

Foto: freek / SP Velsen

Jan Bonekamp, Jan Brasser en anderen bouwden rond het illegale blad De Waarheid een vaste kring lezers op in het
hoogovenbedrijf, die daarmee op verzet en dus - met de woorden van Brasser - "goed georiënteerd waren".
De bijeenkomst op de 24e en de jaarlijkse herdenking op 4 mei dragen eraan bij om ook in de huidige tijd 'goed georiënteerd' te zijn.

Voor de inleiding van Erik Gerritsma: zie bijlage

Reactie toevoegen

U bent hier