h

SP breekt met steun van PvdA en GL een lans voor de thuiszorg

28 februari 2016

SP breekt met steun van PvdA en GL een lans voor de thuiszorg

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van Velsen op 25 februari heeft de SP met een motie gepleit voor betere tarieven in de thuiszorg. De motie werd medeondertekend door de PvdA en GroenLinks.

Met deze motie verzochten de partijen het college voor 2017 bij de aanbesteding voor de hulp in de huishouding te anticiperen op de verplichting een fatsoenlijk Wmo-tarief aan te bieden, waarmee zorgaanbieders hun werknemers fatsoenlijke CAO-lonen kunnen betalen. De motie werd door het college overgenomen en met een ruime meerderheid in de raad aangenomen (alleen de fractie van Velsen Lokaal stemde tegen).

"We gaan ons nu samen inzetten voor betere zorg en behoorlijke tarieven", aldus SP fractievoorzitter Robert van Koten. "Het past niet om gemeenten alleen als verantwoordelijke of schuldige aan te wijzen als het gaat om de te lage tarieven waarmee zorgaanbieders zich hebben ingeschreven bij de aanbesteding. Gemeenten moeten er nu voor zorgen dat, zelfs met een beperkt budget, cliënten worden ondersteund zonder dat zorgaanbieders omvallen. Het is nu dan ook van belang dat bij de nieuwe aanbesteding in 2017 Velsen met een tarief komt waarmee het CAO-loon gerspecteerd wordt".

Het zijn de zorgaanbieders die in de eerste plaats verantwoordelijk zijn voor de bedrijfsvoering en dus ook moeten zorgen dat werknemers ook volgens de CAO betaald worden, maar ook gemeenten hebben zich te houden aan regels, zoals de aangekondigde Algemene Maatregel van Bestuur waarmee de thuishulpcode verplicht wordt gesteld.”

De vraag blijft wat nu een ‘fatsoenlijk tarief’ is. Wat de SP betreft is dat niet het tarief waarmee zorgaanbieders minder betaald krijgen dan de kostprijs van de hulp. De negatieve spiraal in de thuiszorg moet doorbroken worden. Als het fatsoenlijk is, dan is het redelijk, eerlijk, behoorlijk. Pas dan is het goed en daar moet je altijd naar streven.

Reactie toevoegen

U bent hier