h

Branding op LINKS

26 januari 2016

Branding op LINKS

Foto: Robert Koelewijn / SP Velsen

Foto: Robert Koelewijn / SP Velsen
Het Politiek Café is een initiatief van de SP-afdeling Velsen om voor heel ‘Progressief Velsen en omgeving’ een plaats en moment te creëren voor gedachtewisseling en politieke discussie. De “formule” bestaat eruit dat periodiek linkse en progressieve denkers en doeners worden uitgenodigd voor een inleiding, gevolgd door vragen en discussie.

Welkom op deze eerste bijeenkomst van wat een politiek café kan gaan worden. Branding op LINKS is een speelse metafoor voor een discussie onder progressieve krachten in de IJmond. Hoe kunnen we onze wereld socialer maken, het kapitalisme de kop indrukken en de bestaanszekerheid voor iedereen versterken. Hoe kunnen we de democratie en de solidariteit weer voorop stellen en een einde maken aan de wrede utopie van de markt.

Foto: Robert Koelewijn / SP Velsen
Alex de Jong bleek helaas verhinderd. Met Merijn passeerden veel vraagstukken de revue en ontspon zich een open en levendige gedachtewisseling tussen SP-ers en (ex) leden van PvdA en NCPN.

Alex de Jong, historicus, publicist in Grenzeloos, directeur van het IIRE. (4e internationale) Heeft kritische geschiedenis geschreven van de SP, waarin hij op een heldere wijze laat zien dat de SP zich tot de sociaaldemocratie heeft bekeerd en haar kracht voornamelijk zoekt in de sentimenten van de morele verontwaardiging over de teloorgang van de beschaving, in de afbraak van onze zorg voor de zwakken en zieken, en niet gaat voor een actieve rol in de traditionele arbeidersbeweging, en ook in de vluchtelingencrisis niet voorop loopt. 

Foto: Robert Koelewijn / SP Velsen

Reactie toevoegen

U bent hier