h

Woningbedrijf Velsen en Velison Wonen stellen huurprijsbeleid bij

30 oktober 2015

Woningbedrijf Velsen en Velison Wonen stellen huurprijsbeleid bij

Foto: sp / sp

In reactie op de zorgelijke bevindingen van een onderzoek naar de betaalbaarheid van de sociale huurwoningen in de gemeente Velsen gaan het Woningbedrijf Velsen en Velison Wonen hun huurprijsbeleid bijstellen.

Dat antwoordt het College van B & W Velsen op raadsvragen van de SP-fractie. SP fractievoorzitter Van Koten reageert verheugd: ‘Dat is goed nieuws voor de huurders. En goed is ook dat het College het gematigde huurbeleid van Brederode Wonen ten voorbeeld stelt’. Van Koten is minder ingenomen met de beantwoording van de vraag naar de woningvoorraad en de oplossing van de woningnood. Duidelijk wordt dat het beleid, gericht op doorstroming van zogenoemde scheefwoners, onvoldoende effectief is. Van Koten: ‘Zolang hen geen betaalbaar alternatief wordt geboden, kunnen ze geen kant op. Dat ziet het College ook.’

Het knelpunt heeft wel de aandacht, zo wordt duidelijk, want samen met de gemeenten en woningcorporaties uit Zuid Kennemerland gaat het College op 2 november hierover in gesprek met Minister Blok. Daarbij komt ook de verhuurdersheffing als hinderpaal voor voldoende investeringen aan de orde. Het falen van de doorstroming ‘drukt op de sociale woningmarkt’, aldus het College. Van Koten hoopt dat het College snel afstand neemt van dit soort eufemismen en veel concreter wordt over hoe zij de duizenden inwoners op zoek naar een betaalbare woning tegemoet gaat komen. Van Koten: ‘De verantwoordelijkheid van de gemeente mag niet met die enkele vaststelling worden afgedaan.’

Reactie toevoegen

U bent hier