h

Vragen betaalbaarheid sociale huur

13 oktober 2015

Vragen betaalbaarheid sociale huur

Foto: Jan Muter / SP Velsen

SP fractie vraagt uitspraak college om te voorkomen dat woningcorporaties de huren verhogen

 

Velsen. In de aanloop tot de discussie in de gemeenteraad van Velsen over de Woonvisie heeft de SP-fractie vragen gesteld aan het college van Burgemeester en Wethouders. Aanleiding voor de vragen zijn de bevindingen uit een onderzoek naar de betaalbaarheid van de sociale huurwoningen in Velsen, dat kort voor de zomer aan de gemeenteraad werd aangeboden. Een zorgwekkende conclusie van het onderzoek is dat veel huurders die in aanmerking komen voor de huurtoeslag nu al tot 50 euro per maand te kort komen om van rond te komen. Als de woningcorporaties hun plannen voor de huurverhoging kunnen doorzetten, dan komen deze huishoudens, mèt en zonder kinderen, straks tot 200 euro per maand te kort waardoor deze huishoudens ontwricht en sociaal geïsoleerd zullen raken. SP-fractievoorzitter Robert van Koten wil van het college weten wat zij met de uitkomsten van het onderzoek gaat doen. Ook vraagt hij het college een uitspraak over de verdienambities van de woningcorporaties tegen de achtergrond van de geschetste problemen.

Ten slotte wil Van Koten weten hoe het in Velsen gesteld is met de beschikbaarheid van betaalbare sociale huurwoningen waarvoor, los van de extra asielzoekers met een status, de wachttijd alleen maar langer wordt.

Reactie toevoegen

U bent hier