h

SP in actie bij Bastion Hotel in Santpoort-Noord voor rechten schoonmakers

4 september 2012

SP in actie bij Bastion Hotel in Santpoort-Noord voor rechten schoonmakers

Maandagmiddag 17.00 uur hield de regionale werkgroep Solidair van de SP een protestactie bij het Bastion Hotel in Santpoort Noord. Dit om aandacht te vragen voor de strijd voor recht en respect, die door de Vrije Bond eerder in augustus in Amsterdam is gestart voor een schoonmaakster, die werkzaam was bij Bastion Hotel Amsterdam Centrum/Zuidwest. De protestactie sloot aan bij en vond op het zelfde moment plaats als een protestactie in de hoofdstad. De gastvrouwen van het hotel lieten de actie gelaten over zich heen komen. Een manager zocht onmiddellijk contact met zijn bovenbazen om klaarheid te krijgen over de rechtmatigheid van de actie. Maar hij liet de actie verder ongemoeid.

Bastion 1

De schoonmaakster in kwestie had op papier een uurloon, maar er werd in de praktijk een stukloon uitbetaald - per kamer - waardoor ze dikwijls slechts de helft van de werkelijke arbeidstijd kreeg betaald. Dit accepteerde zij niet en ze kwam in contact met leden van de Vrije Bond.

Bastion 2

Inmiddels is de directie van het Hotelketen door een reeks van prikacties en picketlines voor het hotel onder druk gezet om tot een gesprek te komen over de situatie. Aanvankelijk leek de directie daartoe bereid, maar nu is die niet meer bereikbaar voor een concrete afspraak. Daarom worden de acties voortgezet en verbreed naar vestigingen van de keten buiten Amsterdam en verbreed naar meer maatschappelijke organisaties.

Bastion 3

De arbeidsvoorwaarden staan bij Bastion onder grote druk. Eerdere pogingen van de bond van schoonmakers om personeel te organiseren hebben geleid tot ontslagen. Daarom is het van belang dat de strijd voor recht en respect in de schoonmaak bij hotels als Bastion in solidariteit wordt georganiseerd. Want ook de schoonmakers bij Bastion verdienen recht en respect.

Bastion 4

SP'ers in de regio Haarlem en de IJmond maken zich daarom sterk voor de arbeidsrechten van de werkneemster uit Amsterdam. Onder het motto 1 voor Allen en Allen voor 1 hebben zij inmiddels een traditie opgebouwd van steun aan onder meer de thuiszorgmedewerksters van de Viva!, van postbodes en schoonmakers. Als het nodig is zal de directe actie worden herhaald en uitgebreid, tot de directie van Bastion tot inkeer komt.

U bent hier