h

Kamer steunt SP: drie voorstellen voor betere gemeentelijke zorg

15 oktober 2011

Kamer steunt SP: drie voorstellen voor betere gemeentelijke zorg

• De Tweede Kamer heeft drie voorstellen gesteund van SP-Kamerlid Renske Leijten om de gemeentelijke zorg - geregeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) – te verbeteren. Dankzij de voorstellen van Leijten blijft de Inspectie voor de Gezondheidszorg toezicht houden op de zorg, wordt de loon- en kwaliteitsdumping in de thuiszorg gestopt en mag het geld dat nu aan zorg wordt uitgegeven niet aan iets anders worden uitgegeven.

RenskeVolgens Leijten moet het kabinet voorkomen dat de kwaliteit van de huishoudelijke zorg, die nu al door de gemeenten wordt uitgevoerd, nog verder verslechtert. Leijten: ‘Door de ingevoerde marktwerking zijn de arbeidsvoorwaarden van medewerkers in de thuiszorg fors verslechterd. Het kabinet heeft nu de opdracht op dat proces te stoppen. Ik ben blij dat de Kamer de SP daarin steunt.’

Het kabinet is van plan om zorgtaken vanuit de AWBZ over te hevelen naar de Wet maatschappelijke ondersteuning. Dankzij het voorstel van Leijten mag het geld dat hiervoor bedoeld is ook alleen voor zorg worden gebruikt. Leijten: ‘In het verleden hebben we te vaak gezien hoe kostbaar zorggeld besteed werd aan prestigeprojecten en lantarenpalen. Dat wordt nu in ieder geval voorkomen.’

De Kamer steunde ook een voorstel van Leijten om ervoor te zorgen dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) toezicht blijft houden op de zorg die gemeenten nu gaat uitvoeren. ‘Dat is goed nieuws. Uiteindelijk moeten ook de gemeenten ervoor zorgen dat de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg op orde zijn. De gemeente krijgt taken die een stuk ingewikkelder zijn dan het werk dat ze tot nu toe doet. Het is voor de kwaliteit erg belangrijk dat de Inspectie kan ingrijpen als de kwaliteit achteruit holt.’
Binnenkort worden in de Eerste Kamer nog drie initiatiefwetten van de SP behandeld die een einde moeten maken aan de marktwerking in de thuiszorg.

U bent hier