h

Thuiszorgmedewerkers naar Den Haag

28 september 2011

Thuiszorgmedewerkers naar Den Haag

Velsen - Tientallen thuiszorgmedewerkers trokken woensdag 28 september naar Den Haag om te demonstreren tegen de situatie in de thuiszorg, Ook vele medewerkers van ViVa! Thuiszorg uit Haarlem en de IJmond waren hierbij aanwezig

De demonstratie begon op het plein in Den Haag waar een Manifest van Wij Zijn De Thuiszorg Abvakabo FNV werd gepresenteerd onder het oog van de thuiszorgmedewerkers, een aantal Tweede Kamerleden, waaronder Renske Leijten van de SP en enkele SP-actievoerders (o.a. uit Velsen).

Vervolgens trokken de demonstranten het gebouw van de Tweede Kamer binnen waar in een van de zalen een Commissievergadering werd gehouden, waarin ook de thuiszorg aan bod kwam.
Renske Leijten wilde van staatssecretaris Veldhuijsen van Zanten van het CDA weten wat zij er van vindt dat een thuiszorgmedewerker 9,70 euro bruto per uur verdiend en of zij nu contact heeft gehad met het UWV. Renske in Den Haag De staatssecretaris vond het geen enkel probleem dat een thuiszorgmedewerker ingedeeld is in FWG 10, wat neerkomt op die 9,70 euro. Thuiszorg mét signalering hoort echter volgens het CAO in FWG 15 te vallen. Hierop antwoordde de staatssecretaris dat het signaleren wat de thuiszorger doet eigenlijk het soort signalering is wat iedereen kan doen, waaronder bijvoorbeeld een caissière in een supermarkt. Voor FWG 15 hoort de thuiszorger te signaleren of een cliënt bijvoorbeeld koorts heeft. Volgens haar kan de thuiszorger dit niet. De vraag is of ze dit verhaal ook aan het UWV heeft verteld bij de behandeling van de ontslagaanvraag van honderden thuiszorgmedewerkers van ViVa! Hierop ging de staatssecretaris echter niet in. Het zou wel een van de redenen kunnen zijn waarom het UWV heeft ingestemd met het terugvallen van functiegroep 15 naar 10 voor de ViVa! Thuiszorgmedewerkers.
Tweede Kamerlid Uitslag, woordvoerder van het CDA weigerde het werk van de thuiszorger als zorg te kwalificeren. Het is dus duidelijk hoe het CDA aakijkt tegen de thuiszorg en dat beloofd weinig goeds voor de toekomst.
Er volgt nog een debat in de Tweede Kamer, waarin Renske Leijten namens de SP enkele moties zal indienen.

Ook gaat ze in de Eerste Kamer de wet Kant verdedigen. In 2010 werd in de Tweede Kamer een initiatiefwet van Agnes Kant van de SP aangenomen, waardoor er voor de thuiszorg niet meer Europees hoeft worden aanbesteed.
Deze wet ligt nu ter beoordeling in de Eerste Kamer. Twistpunt hierbij is of je de thuiszorg als commerciële bedrijfstak moet beschouwen of als een maatschappelijke. Voor de SP is dit duidelijk; het CDA denkt hier echter heel anders over. Voor deze partij kan er geen genoeg marktwerking zijn in de zorg.

Tot slot was er nog een hilarisch moment toen de PVV-woordvoerder kritiek uitte op het twittergedrag van Renske Leijten. Blijkbaar heeft Geert Wilders hier het alleenrecht voor.

U bent hier