h

"WIJ ZIJN KLAAR OM MEE TE BESTUREN”

12 januari 2010

"WIJ ZIJN KLAAR OM MEE TE BESTUREN”

MIREILLE KOEDIJKER, LIJSTTREKKER SP VELSEN
“De SP-afdeling Velsen treedt met vertrouwen de verkiezingen van maart 2010 tegemoet"

In de afgelopen periode is veel ervaring opgedaan. Wij kunnen op veel beleidsterreinen een verschil maken, als veel stemmers ons het vertrouwen geven.”

Meebesturen
“Op belangrijke beleidsterreinen hebben wij stevig aan de weg getimmerd, maar weinig gehoor gevonden. Deelname aan een college blijkt nodig om echt een stem te krijgen. De SP is klaar om mee te besturen. Net zoals veel SP-afdelingen en -wethouders dat elders in Nederland hebben laten zien.”

Een sterke SP is nodig
“De financiële crisis gaan we ook in Velsen merken. De reddingsoperaties van de banken en hun aandeelhouders hebben tientallen miljarden gekost. Daardoor wordt er onder meer gesneden in het gemeentefonds. Bij gelijke uitgaven komt de Gemeente Velsen in 2013 drie miljoen euro te kort.”

“Met dat vooruitzicht is het van groot belang dat de SP sterk uit de verkiezingen komt. Dan kunnen we ervoor zorgen dat de bezuinigingen en lastenverzwaringen niet ten koste gaan van de mensen die nu al aan het kortste eind trekken en aangewezen zijn op een uitkering of op zorg.”

“Maar ook voor veel meer zaken is een stem op de SP belangrijk. Denk maar aan duurzaamheid en energiebesparing, goede zorg voor gehandicapten en ouderen, de noden van het Midden- en Kleinbedrijf, wijkgericht werken, burgerparticipatie en een ruimhartig armoedebeleid.”

De eerste vijf kandidaten van de kieslijst. Van links naar rechts: Robert Van Koten, Jan Müter, Gerko Buist, Frits Vrijhof en Mireille Koedijker.

Team SP

“Kunnen wij op u rekenen op 3 maart?

U bent hier