h

SP Velsen presenteert verkiezingsprogramma

14 januari 2010

SP Velsen presenteert verkiezingsprogramma

Meer aandacht voor armoede, zorg, burgerparticipatie en milieu

Velsen. Maandag 11 januari hield de de SP-afdeling Velsen haar traditionele Nieuwjaarsreceptie in het wijkgebouw De Delta in IJmuiden. Onder het toeziend oog van de belangstellenden, waaronder ook een tweetal PvdA kandidaten, overhandigde waarnemend voorzitter Luuk Lindeboom het nieuwe verkiezingsprogramma aan lijsttrekster Mireille Koedijker. Als een opdracht van de afdeling aan de toekomstige SP-fractie.


Waarnemend afdelingsvoorzitter Luuk Lindeboom voert het woord.

De SP-afdeling kijkt met enige tevredenheid terug op haar eerste termijn in de Velsense gemeenteraad. De fractie heeft het SP-standpunt duidelijk verwoord. Maar om werkelijk invloed te krijgen op het gemeentelijk beleid is bestuursverantwoordelijkheid nodig, en dat is waarvoor de SP volgens Koedijker nu rijp is.

En als het aan de SP ligt komt er, ook met de financiële tegenwind, meer aandacht voor armoedebestrijding, zorg, burgerparticipatie en milieu. Door een combinatie van maatregelen kan het belang en de noodzaak van de voedselbank worden teruggedrongen, zo meent de partij. Ook de verschraling in de thuiszorg kan en moet worden gekeerd, zeker zolang de budgetten aan andere zaken worden besteed. De partij wil dat de burgers, waaronder ook de wijkplatforms, meer serieus genomen worden en in een vroeg stadium betrokken worden bij plannen die hen raakt. De SP bepleit tenslotte een inhaalprogramma voor het isoleren van huurwoningen om het milieu te sparen en de woonlasten te beperken.

Als antwoord op de bezuiniging vanuit Den Haag wil de SP dat de mensen met de laagste inkomens worden ontzien. Eerst zal gesneden moeten worden in de vergoedingen van de raadsleden zelf en het college. Tal van projecten zoals de strandweg en de dienstverlening kunnen naar het oordeel van de SP soberder en goedkoper worden uitgevoerd. De SP zal tenslotte niet rusten voordat het Rode Kruisziekenhuis definitief in Beverwijk – en dicht bij Velsen blijft.


Afdelingsvoorzitter Jan Müter spreekt de aanwezigen toe.


SP-lijsttrekker Mireille Koedijker krijgt het eerste exemplaar van het verkiezingsprogramma aangereikt.


SP-kandidaten Gerko Buist en Mies Mol in gesprek.

U bent hier