h

Burgers willen meedenken en niet altijd uit eigen belang.

19 januari 2010

Burgers willen meedenken en niet altijd uit eigen belang.

Het was de afgelopen jaren tobben geblazen met de wijkplatforms in onze gemeente.

Voor de meeste mensen was de lol er af na steeds weer te hebben gehoord dat ze overbodig waren. Het is dan ook heel moeilijk om nieuwe mensen te motiveren hun beste beentje voor te zetten ten behoeve van hun wijk. Het beleid was om de platforms meer en meer in een uitvoerende rol te duwen in het wijkgericht werken. Meehelpen aan schoon, heel en veilig. Niets mis mee, maar de belangrijkste taak die de wijkraden oorspronkelijk mee hadden gekregen was, meedenken en ongevraagd en gevraagd adviseren in alle de leefbaarheid van de wijk rakende zaken. Dit werd door de vorige CDA wethouder Bokking en de Burgemeester Cammaert niet geaccepteerd. Beiden zijn nu weg en er heeft een duidelijke trendbreuk plaatsgevonden.

Met de op 14 januari in de raad besproken nota "We houden contact', heeft de burgemeester, als nieuwe portefeuillehouder van de burgerparticipatie, gebroken met het beleid van zijn voorganger. De burgerparticipatie en de speciale rol van de platforms daarin, zijn nu duidelijk en voor de SP acceptabel omschreven.

Omdat echter de wijkplatforms nog steeds in de portefeuille van de nieuwe CDA wethouder zitten, zou ook hier een nieuwe weg ingeslagen moeten worden. Die strijd is echt nog niet gestreden. De informatie voorziening via de nieuwe wijkteams naar de platforms toe is alleen maar slechter geworden. De SP heeft hierover dan ook vragen aan het college gesteld.

De SP pleit er al jaren voor om de platforms in de portefeuille van de burgerparticipatie op te nemen. De actieve informatie voorziening vanuit het stadhuis, aan de hand van korte- en lange termijnplannen, kan dan direct vanuit stadhuis en beleid makende organisaties naar de wijkplatforms worden verzorgd. Deze kunnen daar dan kennis van nemen en de zaken in het platform bespreken. Tijdens de openbare platform vergaderingen kan de geïnteresseerde burger horen van deze plannen en eventueel zijn steentje daaraan bijdragen.

Voor de korte termijn zaken, is het handig en wenselijk om de vergaderingen te laten bijwonen door een afgevaardigde van het wijkbeheer en eventueel politie of andere vertegenwoordigers van de beleidsorganisaties, indien de agenda daartoe aanleiding geeft.

U bent hier