h

SP Ondersteunt AOW-acties op 21 november

7 november 2009

SP Ondersteunt AOW-acties op 21 november

De FNV gaat op 21 november op vier plaatsen in Nederland actie voeren tegen de verhoging van de AOW-leeftijd. De SP zal deze acties actief ondersteunen. De partij voert al enige tijd actie onder de naam 65 BLIJFT 65.

De coalitiepartijen in de Tweede Kamer hebben onlangs hun plan op tafel gelegd voor verhoging van de AOW-leeftijd. Voor de SP en het FNV is dit plan volstrekt onaanvaardbaar. De SP vindt de verhoging ongewenst, onnodig en onzinnig. Door massaal bij deze acties aanwezig te zijn kunnen we een grote vuist maken naar het Kabinet. De FNV zal voor leden en niet-leden bussen inzetten. Via www.fnv.nl/crisistelijf vindt u hier meer informatie over. Voor onze regio rijdt er een bus vanaf Beverwijk Station naar de Coolsingel in Rotterdam

De overige acties worden gehouden op de volgende locaties:

Assen: TT hal, de Haar 11
Deventer: Grote Kerkhof
Eindhoven, Klokgebouw 141

Voor deze locaties moet u zelf voor vervoer zorgen.

De bijeenkomsten vinden plaats tussen 11.00 uur en 13.00 uur.

U bent hier