h

Groot Helmduin – Hoe nu verder?

21 november 2009

Groot Helmduin – Hoe nu verder?

Het afblazen van de ‘multifunctionele accommodatie’ in Groot Helmduin wegens geldgebrek is een gemiste kans en een enorme domper voor Zee- en Duinwijk.

In de accommodatie zouden twee basisscholen, een sporthal, een kinderdagverblijf, peuterspeelzalen, buitenschoolse opvang, een buurthuis en een wijksteunpunt voor ouderen komen. En dat allemaal onder 1 dak. Iedereen begrijpt dat dit het kloppend sociale hart van Zeewijk had kunnen zijn.
Van begin af aan hebben wij als SP-fractie gewaarschuwd dat het project onbetaalbaar en daardoor onuitvoerbaar zou worden. Wij vinden het oprecht jammer dat wij hierin gelijk hebben gekregen.
Wat willen wij dan nu met Groot Helmduin?
De nieuwbouw van de scholen ‘De Zandloper’ en ‘De Klipper’ moet zo snel mogelijk beginnen. De huidige gebouwen zijn in slechte staat. Kinderen brengen een groot deel van hun jeugd door in een schoolgebouw. Het is onze verantwoordelijkheid dat dit in een veilige en gezonde omgeving gebeurt.
Het heeft onze voorkeur scholen op verschillende locaties te huisvesten. Een kleine buurtschool op loopafstand is beter voor de buurt en verkeersveiliger voor de leerlingen.
Ook willen wij de sporthal en het oude instructiebad behouden. Ze moeten dan wel allebei flink worden opgeknapt. Het is belangrijk dat jongeren zélf initiatieven ontwikkelen. Daarom moet de skatebaan in het oude instructiebad blijven. Deze skatebaan is door de jongeren zelf gebouwd en wordt ook door jongeren beheerd. Er zou zelfs gekeken moeten worden of het niet kan worden ontwikkeld in een volwaardig Jongerenontmoetingscentrum.
Wij zijn blij dat Buurtcentrum ‘De Dwarsligger’ op de huidige locaties mag blijven. Hier hebben wij tenslotte altijd voor gepleit. Het gebouw voldoet nog prima. Het was  kapitaalvernietiging geweest als het gebouw nu al afgebroken had moeten worden. Het huidige veldje bij het Buurtcentrum moet behouden blijven als speelplek voor kinderen en als groen in de wijk.
De SP vindt het erg belangrijk dat bij de nieuwbouw in Zeewijk een groot deel, namelijk 60%, van de woningen betaalbare huurwoningen worden. Het is noodzakelijk dat er in Velsen voldoende betaalbare woningen komen want de wachttijden zijn nog enorm.
Mireille Koedijker 
Raadslid SP Velsen

U bent hier