h

Gildenspoor blijft helaas dwars door woonwijk lopen

23 november 2009

Gildenspoor blijft helaas dwars door woonwijk lopen

Eindelijk hebben de bewoners van Velsen-Noord duidelijkheid gekregen over het Gildenspoor.

Lange tijd waren er plannen om dit spoor, dat wordt gebruikt voor het goederenvervoer van en naar Corus, te verleggen. Helaas is hier geen geld voor en blijft de spoorlijn voorlopig dwars door de woonkern Velsen-Noord lopen.

De SP vindt het belangrijk dat de leefbaarheid in Velsen-Noord wordt verbeterd. Nu het spoor niet wordt verlegd, moeten op andere manieren de veiligheid- en milieurisico's verminderd worden. Wij vinden het onacceptabel als de situatie rond het spoor niet verandert. Spelende kleine kinderen kunnen nu nog steeds zó het spoor oplopen. En de bewoners in de omgeving van het spoor hebben meer dan genoeg van alle geluidsoverlast.

Het geld dat voor het oplossen van deze problemen, moet niet alleen door de gemeente worden opgebracht. Ook Corus en de provincie zullen over de brug moeten komen.

Verder moeten we kijken of de projecten om de leefbaarheid in Velsen-Noord te verbeteren snel kunnen worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld de geplande nieuwbouw van woningen en de bouw van een multifunctionele accommodatie.

U bent hier