h

Ockeloen pakt 7 miljoen euro van de burgers, zonder te weten waarvoor!

4 juni 2009

Ockeloen pakt 7 miljoen euro van de burgers, zonder te weten waarvoor!

De SP-fractie maakt zich kwaad over het collegebesluit om zich te voegen in een juridische claim aan het adres van de beheerders/eigenaren van de kabels en leidingen van de energievoorziening.

Opmerkelijk is ook dat het college niet eens de moeite heeft genomen om de raad al eerder over dit besluit te informeren. Want het gaat wel ergens over – tenminste wanneer je een aanslag – achteraf – van 300 tot 500 euro per huishouden ‘iets’ vindt om bij stil te staan. Müter had deze kwestie al aangekaart bij Rob Meerhof, dat hier sprake was van een roekeloze omgang van het college met de publieke zaak – en het vertrouwen van de burger in de politiek. Ook in schriftelijke vragen had Müter zijn zorgen kenbaar gemaakt. Maar tot overmaat van ramp is het college en zijn de collegepartijen horende doof en ziende blind voor de keerzijde van hun eigen handelen. Want het komt er in de kern gewoon op neer dat wethouder Ockeloen tegenover het mogelijke verlies van de rechtszaak een voorziening heeft getroffen. Boekhoudkundig is dat helemaal in orde. Ockeloen was zelfs zo eerlijk om te verklaren dat hij over een eventuele besteding van de extra inkomsten (in totaal ca. 7 miljoen euro!!) nog geen moment had nagedacht. Maar het is toch ten hemels schreiend dat een wethouder eerst een belasting oplegt en pas als hij de buit binnen heeft gaat nadenken waarvoor hij dat allemaal nodig heeft. Zo kan je echt gemakkelijk ‘sterk en sociaal’ zijn. Je pakt dus eerst het geld van de burgers en van de opbrengst bedenk je gewoon achteraf wat sociale projecten. En niemand uit het college of de collegepartijen die begrijpen waarom de burger dan inmiddels al lang heeft afgehaakt en in walging zich van de politiek en de publieke zaak heeft afgekeerd.

U bent hier