h

Over de Verklaring van Tilburg

8 mei 2009

Over de Verklaring van Tilburg

.
Geachte vz, leden van de raad.

Wat met de Verklaring van Tilburg aan de orde is, is niets meer en niets minder dan wat in de Joods-Christelijke traditie bekend staat onder het eerste gebod; hebt elkander lief en bejegen de ander zoals je zelf graag bejegend wilt worden. In meer eigentijdse termen zouden we dit gebod ook wel kunnen vangen in de uitgangspunten van de menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. Deze zaken inspireerden in elk geval de grondleggers van het initiatief achter de Verklaring – nu al weer zo’n tien jaar geleden

Het besef dat momenteel door een klein deel van de wereldbevolking een buitenproportioneel deel van de schaarse middelen wordt verbruikt op een wijze die volgende generaties voor de grootst mogelijke problemen stelt, vormden dwingende redenen om iets te doen en op te roepen om het eerste gebod nu eens ernstig en serieus te nemen binnen onze constitutionele liberale democratie.

Ik hecht eraan om te benadrukken dat het initiatief helemaal buiten de gevestigde politieke partijen tot stand is gekomen en in de Verklaring van Tilburg (2008) en de Verklaring van Antwerpen (2009) tot wasdom is uitgegroeid. Daarin is het initiatief ook te zien als een fraai voorbeeld van de dialectiek, als een teken die in de schoot van alle tegenstellingen wordt geboren en uitgroeit tot een baken van deze tijd.

Ik wil de raad graag een inkijkje geven in de wijze waarop de Gemeente Velsen met de Verklaring van Tilburg is verbonden. Ik vertel u daartoe drie, samenhangende, verhaallijntjes met een persoonlijke inslag om die band te illustreren.

1 Jan Müter, geboren en getogen IJmuidenaar, is bij de totstandkoming van de Verklaring nauw betrokken geweest. Hij kreeg inzage in eerdere concepten en mocht die van commentaar voorzien.
2 Eén van de trekkers van het eerste uur van dit initiatief, Theo Ruiter, woont sinds een jaar, samen met zijn dochter, in de Steenbokstraat in IJmuiden. Jan Müter ontmoette hem bij toeval op een zaterdagmarkt van de Roestige Pot in IJmuiden.
3 En via de Roestige Pot loopt het derde verhaallijntje tussen Velsen en IJmuiden en de Verklaring van Tilburg. De Roestige Pot, de kringloopwinkel die momenteel is gehuisvest in de Eenhoornstraat in IJmuiden, is vanaf haar oprichting de belangrijkste en grootste donateur van de fondsorganisatie X-Y. En bij dat fonds, dat ooit door mensen als Jan Pronk is opgericht, en uit haar middelen, is de ontwikkeling van het initiatief van de Verklaring van Tilburg mogelijk gemaakt.

U zult na deze uiteenzetting begrijpen dat het voor in elk geval één lid van deze raad bijna als vanzelfsprekend en in elk geval de hartgrondige wens is dat wij als gemeenteraad van Velsen de Verklaring van Tilburg in onze hart sluiten en middels de motie tot een kader maken van de nieuwe tijd. Bij een eerdere gelegenheid heeft hij al verklaard dat de Verklaring van Tilburg hem uit het hart gegrepen is.

Ik dank u voor uw aandacht.

Jan Müter, Raadslid voor de SP.
7 mei 2009

U bent hier