h

Knieën PvdA-fractie in de Gemeenteraad van Velsen blijken niet millenniumproef.

8 mei 2009

Knieën PvdA-fractie in de Gemeenteraad van Velsen blijken niet millenniumproef.

Velsen. In de gemeenteraad van de Gemeente Velsen van 7 mei 2009 is door de Christen Unie een motie ingediend, om de Verklaring van Tilburg door de Gemeenteraad aanvaard te krijgen als een belangrijk kaderstellend document. Die motie werd met veel enthousiasme ondersteund door de SP-fractie, waarvan woordvoerder Jan Müter nauw betrokken is geweest bij de totstandkoming ervan. En met hem meerdere inwoners van Velsen en IJmuiden, waaronder de vele vrijwilligers van de Roestige Pot op de Eenhoornstraat.

Tegen de verwachting in haalde de motie in de gemeenteraad géén meerderheid. Dat is opmerkelijk, omdat de raadsleden van de PvdA-fractie op die bewuste donderdag van huis waren vertrokken in het vaste voornemen om vóór de motie van de Christen Unie te gaan stemmen. Dat deden ze dus op het laatste moment juist niet, nadat PvdA-wethouder Korf de motie had ontraden omdat ze de gevolgen van een aanname niet kon en durfde te overzien. Het omgekeerde van die stellingname is natuurlijk, zeker in het huidige tijdsgewricht, net zo realistisch. Want voortgaan op de standaard ingeslagen reactie op de crisisverschijnselen zijn zo mogelijk nog minder in hun gevolgen te voorspellen.

Die opstelling van de PvdA-fractie is juist daarom opmerkelijk omdat deze fractie op de voorgaande raadsvergadering met een motie kenbaar had gemaakt de inspanningen van de Gemeente Velsen op het terrein van de Millenniumdoelstellingen onvoldoende te vinden – en zelfs een raadsvoorstel van de (vertrekkende) Burgemeester hierover terug wees voor verbetering.
De SP-fractie vindt het ronduit teleurstellend dat een reële kans op een overwinning in het tegendeel is omgeslagen. Als doekje voor het bloeden werd door sommige PvdA-raadsleden aangevoerd dat de Verklaring van Tilburg en de motie niet concreet genoeg zou zijn geweest. Dat is juist daarom zo opmerkelijk, omdat de verklaring klaarblijkelijk voor de verantwoordelijke wethouder voldoende concreet was om te kunnen afraden omdat zij de gevolgen ervan niet kon en wilde overzien.

Elders op deze website vindt u de documenten en teksten die met de motie aan de orde waren en de stemverklaring die door de SP-fractie was voorbereid.

U bent hier