h

SP Velsen presenteert eigen Voorkeur Ontwikkelingsmodel Grote Buitendijk en Hofgeest.

3 april 2009

SP Velsen presenteert eigen Voorkeur Ontwikkelingsmodel Grote Buitendijk en Hofgeest.

In de discussie over de bouwplannen in de Grote Buitendijk en de Hofgeest bij de Velserbroek circuleren verschillende concepten en voorstellen. De SP-fractie was en is het meest gecharmeerd van de modellen, die ook wel ‘vlekkenplannen’ worden genoemd, 4 en 5.
Door een combinatie van de sterke punten uit de twee modellen komt de SP-fractie zo op een eigen voorstel, die zij aan de gemeenteraad heeft aangeboden.

DE SP-variant past in elk geval in de volgende kaders:
1. Voldoende mogelijkheden voor het realiseren van betaalbare woningbouw ook voor koop en huurstarters.
2. De verhoudingsgetallen van minimaal 40% huur en 60 % koop woningen.
3. Een redelijke groenstrook tussen de nieuwbouw langs de grote Buitendijk en de bestaande bouw.
4. Dorpse bouwdichtheden als in rest van Velserbroek met grondgebonden woningen.
5. Een nieuwe plek voor de sportvelden ten behoeve van de voetbalvereniging VSV en de Rugby club The Smugglers met voldoende ruimte voor het realiseren van de benodigde sport, kleed en kantine ruimte, eventueel gecombineerd in een gebouw met geïntegreerde tribune.
6. Het niet verplaatsen van het complex ten behoeve van de tennis vereniging.
7. De mogelijkheid open houden voor het inrichten van een speeltuin ergens in de groenstrook tussen oud en nieuwbouw langs de Grote Buitendijk.
8. Het zoveel mogelijk openhouden voor kleinschalige bedrijven van het Hofgeest deel ten zuid westen van de Broekeroog.
9. De bebouwingsmogelijkheden op het noord oostelijk deel van de Hofgeest op de huidige VSV terreinen aangeven door het afgeven van een duidelijk ruimtelijk functioneel kader.
10. Op de overige nog beschikbare bouwlocaties de mogelijkheid open houden voor een invulling door een Collectief Particulier Opdrachtgeverschap.

Gegeven de richtbedragen die door het college zijn verstrekt, is, naar het oordeel van de SP-fractie, ook deze variant mogelijk met een sluitende begroting.

U bent hier