h

Marthin Quist stapt uit SP-fractie

25 april 2009

Marthin Quist stapt uit SP-fractie

VELSEN - Gemeenteraadslid Marthin Quist is uit de SP-fractie gestapt. Reden is de 'dubbele pet' van mede-fractielid Jan Müter. Die is behalve raadslid ook voorzitter van de SP afdeling Velsen. Quist blijft raadslid en bereidt een eigen lokale partij voor.

Quist blijft lid van de SP. ,,Absoluut. Mijn gevoelens voor het gedachtengoed van de SP laat ik niet los. Er zit acht jaar van m'n leven in, ik ben een van de mede-oprichters van de SP-afdeling Velsen'', aldus de IJmuidenaar. ,,Eén van de speerpunten van de SP was om een einde te maken aan dubbelfuncties. Ik heb Jan Marijnissen ook wel eens geschreven dat hij moest kiezen: Kamerlid of bestuurslid. Je kunt niet als bestuurslid jezelf aanspreken op je opstelling als volksvertegenwoordiger, dat moet je scheiden.''
De ledenvergadering van de SP Velsen is het niet met Quist eens. Hij diende afgelopen week een motie van wantrouwen in tegen Müter. ,,Een overgrote meerderheid heeft die motie afgewezen'', zegt SP-fractievoorzitter Frits Vrijhof. ,,De democratie viert hoogtij bij de SP. De ledenvergadering heeft Jan benoemd als voorzitter terwijl hij al raadslid was. Als je dat niet accepteert kun je je er bij neerleggen of opstappen. Helaas heeft Marthin dat laatste gekozen. Zeer betreurenswaardig.'' Müter beperkt zich tot de mededeling dat de ledenvergadering heeft besloten en verwijst voor een toelichting naar Vrijhof.
Het gaat Marthin Quist niet om de persoon Jan Müter. ,,Jan is een goudgoeie jongen die zich vierhonderd procent inzet. Ik kan hem als persoon niets kwalijk nemen”, aldus Quist. ,,Er is ook geen sprake van ruzie.”
De dubbelfunctie van Müter speelde op tijdens de handtekeningenactie voor behoud van het Rode Kruisziekenhuis (RKZ) voor Velsen. Fractievoorzitter Frits Vrijhof sprak met de andere fractievoorzitters af dat geen politieke partij zich op deze actie zou profileren. Tegelijkertijd ondersteunde Müter het actiecomité. ,,Dat was een moment waarop de schoen wringt. Frits maakt een afspraak en je moet je aan je afspraken houden. Maar Jan ging gewoon zijn eigen gang. Zo’n situatie werkt niet.”
Om een einde te maken aan de dubbele pet van afdelingsvoorzitter en raadslid diende Quist tijdens de ledenvergadering tevergeefs een motie van wantrouwen in tegen Müter. Quist heeft daarop donderdag aan de fractie medegedeeld dat hij uit de fractie stapt maar als raadslid aanblijft. ,,Er hebben een hoop mensen op mij gestemd”, zegt Quist, ,,daarom is het ter beschikking stellen van mijn raadszetel niet aan de orde. Als er bij de SP niets verandert, kom ik met een eigen lokale lijst. En de verwachting is dat ik daarmee ook aan de verkiezingen in maart mee ga doen.”
(bron: IJmuider Courant van 25 april 2009)

U bent hier