h

Armoede en armoedebeleid centraal op SP-informatiebijeenkomst

10 maart 2009

Armoede en armoedebeleid centraal op SP-informatiebijeenkomst

Velsen – De Socialistische Partij Velsen houdt maandag 16 maart een informatieve bijeenkomst over armoede en over het armoedebeleid in Velsen. Er wordt gesproken over over knelpunten en over mogelijke oplossingen en verbeteringen.

Het idee is om te praten vanuit het perspectief van de minima, van mensen in armoede.
Op 5 maart j.l. is in de gemeenteraad van Velsen gesproken over het armoedebeleid en op 19 maart staat dit onderwerp opnieuw op de agenda. De SP meent dat de Gemeente Velsen onvoldoende doet om de Voedselbank effectief overbodig te maken Ook voor de situatie van daklozen is onvoldoende aandacht.

De Gemeente Velsen presenteert evenwel een waslijst aan actiepunten, bedoeld om de inkomenssituatie van mensen met een laag inkomen te verbeteren. Klaarblijkelijk schort er iets aan de instrumenten van de Gemeente Velsen, waardoor de mensen die hulp en/of inkomensondersteuning nodig hebben, niet of onvoldoende worden bereikt. Waar liggen voor mensen met een laag inkomen de knelpunten die verbetering van hun situatie in de weg staan? Wat kunnen zij daar zelf aan doen en welke rol kan de Gemeente Velsen daarin spelen?

Verschillende organisaties uit Velsen en de regio hebben inmiddels hun medewerking toegezegd. Het beloofd daarom een informatieve en boeiende bijeenkomst te worden.
We verwachten in elk geval vertegenwoordigers van:
- de Voedselbank Velsen
- Cliëntenraad WWB Velsen
- Kadergroep/woonafdeling FNV Bondgenoten
- de Alliantie voor een Rechtvaardig Amsterdam
- de Landelijke Vereniging voor Dak- en thuislozen (onder voorbehoud)

De bijeenkomst wordt gehouden van 20:00 tot 22:00 uur in De Delta, Rijnstraat 2 in IJmuiden. Iedereen is welkom en de toegang is gratis.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot het secretariaat.

U bent hier