h

“Het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk moet dicht bij Velsen blijven!”

10 februari 2009

“Het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk moet dicht bij Velsen blijven!”

Zo luidt de centrale eis van de Handtekeningenactie die door Wil Kramer in gang is gezet en inmiddels ook door de SP wordt ondersteund.
Het verhaal is duidelijk. De directie van het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk is van plan om te verhuizen naar Heemskerk. Hierdoor dreigt de bevolking van Velsen andermaal op een grotere afstand gezet te worden van deze zo belangrijke zorgvoorziening. Het besluit is nog niet onherroepelijk. Om de directie van het ziekenhuis en betrokken gemeentebesturen te bewegen om hun plannen bij te stellen wordt aan inwoners van Velsen gevraagd om door middel van een handtekening een duidelijk signaal af te geven.

Het afdelingsbestuur van de SP Velsen doet een dringend beroep op iedereen die de actie een warm hart toedraagt mee te helpen om deze handtekeningenactie tot een succes te maken. Dit door:
- in uw wijk langs de deuren te gaan en bij de mensen aan te bellen.
- bij winkeliers en openbare instellingen te vragen om handtekeningenlijsten neer te leggen voor hun klan-
ten en bezoekers.
- op winkelstraten en weekmarkten het publiek om handtekeningen te vragen.

De SP heeft op dit terrein een reputatie hoog te houden. Eerder heeft de partij op eigen kracht ruim 11.000 handtekeningen ingezameld om het behoud van de ambulancepost in Velsen-Zuid te behouden. Die actie was een daverend succes!

Met de inzameling van de handtekeningen kunt u nu al beginnen, maar de bedoeling is het om in de eerste week van maart gedaan te krijgen dat de gehele gemeente Velsen in het teken komt te staan van de handtekeningenactie.
Op woensdag 18 februari organiseert het comité van de Handtekeningenactie om 19.30 uur een bijeenkomst in het wijkgebouw de Delta, Rijnstraat 2 in IJmuiden. Daar wordt een start maken met de coördinatie van de handtekeningenactie. U bent daarvoor van harte welkom. Mocht u niet kunnen, meldt u zich dan aan bij het secretariaat. Blijf niet mokkend aan de kant staan. Stel een daad en toon uw moed!

U bent hier