h

Handtekeningenactie ‘RKZ dicht bij Velsen’ zoekt vrijwilligers

23 februari 2009

Handtekeningenactie ‘RKZ dicht bij Velsen’ zoekt vrijwilligers

De directie van het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk is van plan om te verhuizen naar Heemskerk.

Hierdoor dreigt de bevolking van Velsen andermaal op een grotere afstand gezet te worden van deze zo belangrijke zorgvoorziening. Het besluit is nog niet onherroepelijk. Om de directie van het ziekenhuis en betrokken gemeentebesturen te bewegen om hun plannen bij te stellen is door Wil Kramer een handtekeningenactie gestart. Inmiddels is een comité gevormd om Wil Kramer bij haar actie te helpen. Om daadwerkelijk een duidelijk signaal af te geven is een groot aantal handtekeningen nodig. Streven is 20.000 stuk.

Het actiecomité is van mening, dat het RKZ in 't centrum van Beverwijk moet gaan bouwen, alwaar ook bouwgrond beschikbaar is onder de naam "Wijckerpoort", dicht bij de locatie van 't huidige ziekenhuis. In zo'n groot gebied, met zware industrie (Corus), havengebonden bedrijven, havens en schepen is 't van groot belang dat het RKZ centraal bereikbaar blijft. Voor de ouderen en gehandicapten van de gemeente Velsen, wordt de afstand per openbaar vervoer naar het Tolhek, tussen Heemskerk en Uitgeest, welhaast onoverbrugbaar. Daarnaast is het nog maar de vraag of de capaciteit in Haarlem voldoende is om de patiënten van het RKZ over te nemen. Nu al zijn er regelmatig capaciteitsproblemen en de bevolking van Velsen vergrijst zeer sterk. Deze nog eens 20.000 argumenten moeten het RKZ dicht bij Velsen houden.

Tijdens de actieweek, de 1e week van maart, zijn nog een groot aantal vrijwilligers nodig. In alle uithoeken van de Gemeente Velsen willen we bij de mensen langs en willen we via winkels en instellingen handtekeningen op (laten) halen. Ook voor bij winkelcentra en weekmarkten vragen we mensen om handtekeningen op te halen. Het is leuk werk. Je komt onder de mensen en het kost je hooguit een uurtje of twee. Een kleine moeite voor een duidelijk signaal!
Voor informatie en aanmelding:
Wil Kramer 0255 516826 of: wilkramer-beijersbergen@planet.nl
Jan Müter 0255 520815 / 06 22891193 of: janmuter@hotmail.com
Gre Broek 0255 534297 of: broek@quicknet.nl

U bent hier