h

Verhuizing RKZ ramp voor Velsen

29 januari 2009

Verhuizing RKZ ramp voor Velsen

SP-fractievoorzitter Vrijhof wil ‘Brede vuist voor behoud ziekenhuis’.

In de IJmuider Courant konden we onlangs lezen dat het college van B&W van Velsen andermaal gaat onderzoeken of het Rode Kruis Ziekenhuis (RKZ) in Beverwijk bij het NS-station kan blijven. Onze eerste reactie was toen van “Goh, worden ze eindelijk eens wakker.” Maar al direct de volgende dag werd dit ontluikende vezeltje van vertrouwen in het college andermaal beschaamd. In het zelfde ochtendblad lazen we dat de directie van het RKZ vast van plan is om naar Heemskerk te verhuizen. Duidelijk wordt dan dat college, met wethouder Bokking voorop, weer eens ernstig achter de feiten aanholt en zo de belangen van de bevolking schaadt.

Het college heeft klaarblijkelijk zitten slapen en komt nu met de spreekwoordelijke mosterd na de maaltijd. Tegelijk is het besluit van de directie van het RKZ een bedenkelijk signaal waaruit valt op te maken dat de publieke moraal – zelfs in een instelling die voornamelijk op publieke middelen is aangewezen – ver te zoeken is. Klaarblijkelijk geeft het particuliere huishoudboekje van het ziekenhuis de doorslag en worden ca. honderdduizend mensen onmiddellijk in hun belang geschaad. Dit terwijl in de onmiddellijke nabijheid van het station in Beverwijk ruimte te over is, waardoor de bereikbaarheid van het ziekenhuis via alle denkbare vormen van transport gegarandeerd kan blijven – in elk geval ook voor de inwoners uit Velsen en omgeving.

De Socialistische Partij Velsen ziet in het plan tot verhuizing van het ziekenhuis een zoveelste voorbeeld en bewijs van het schadelijke effect van de marktwerking in de zorg. Het enkele feit dat tengevolge van de voortdurende deregulering en privatisering een directie van een ziekenhuis over zulke wezenlijke zaken zonder veel last of ruggespraak mag besluiten vormt een ongehoorde inperking van onze democratische rechtsorde. De SP gaat de handtekeningenactie van Wil Kramer ondersteunen en ook vanuit de gemeenteraad alles doen wat in haar vermogen ligt om de dreigende dwaling van de ziekenhuis-directie te stoppen. Fractievoorzitter Frits Vrijhof zal in het presidium (overleg van fractievoorzitters met burgemeester) een gezamenlijke raadsvergadering voorstellen van de gemeenteraadsleden uit Velsen en Beverwijk om zo tot gecoördineerde actie te besluiten.

U bent hier