h

Wethouder Ockeloen (PvdA) bewijst inwoners van Velsen slechte dienst met slappe knieën naar Schiphol.

10 december 2008

Wethouder Ockeloen (PvdA) bewijst inwoners van Velsen slechte dienst met slappe knieën naar Schiphol.

Velsen. Met de uitkomst van de zogeheten Alderstafel mag de luchthaven Schiphol het aantal vluchten uitbreiden naar ca. 510.000 (tegen nu 420.000). Bovendien zal een naar verhouding groter deel van de vliegtuigen het luchtruim boven de IJmondgemeenten kiezen. Daarmee dreigt in ons zogenoemde ‘buitengebied’ nog weer eens half zoveel extra geluid aan de grond. Met dus evenzoveel meer geluidsgehinderde en slaapgestoorde bewoners.

De fracties van Groenlinks en de Socialistische Partij in de gemeenteraad van Velsen maken zich hierover grote zorgen. Zij wijzen erop dat de Wethouder Ockeloen, met zijn instemming met de uitkomsten van de Alderstafel, de uitgangspunten van het gemeentelijk beleid aan zijn laars lapt. Eerder dit jaar stemde een grote meerderheid van de gemeenteraad van Velsen in met het Milieubeleidsplan tot 2012. Daarin werd vastgelegd dat niet het aantal vliegbewegingen maar de hoeveelheid geluid aan de grond de basis moet zijn van hinderbeperkende maatregelen. Alleen zo verschaf je de bewoners een wettelijke en controleerbare bescherming, net zoals burgers ook beschermende maatregelen kunnen eisen wanneer het geluid van bijvoorbeeld het wegverkeer bepaalde normen overschrijdt. Groenlinks fractievoorzitter Westerman: “De wethouder heeft niet alleen zitten slapen en verzaakt om zijn collega uit Uitgeest, die namens de IJmondgemeenten deel nam aan de Alderstafel, achter de broek te zitten. Hij is voortdurend door Rob van der Brink, de bewonersvertegenwoordiger in de CROS, ingefluisterd, dat de uitgangspunten van het gemeentelijk beleid en daarmee de bescherming van burgers op losse schroeven kwamen te staan”. Woordvoerder Müter van de SP tekent daarbij aan dat de gemeente nu onnodig een bros en hachelijk akkoord ondersteund. “De inkt van het Aldersadvies is nog niet droog, of je ziet al weer omtrekkende bewegingen, waaruit blijkt dat het idee voor het verplaatsen van 70.000 extra vluchten naar luchthavens elders in Nederland op drijfzand berust. Voor je het weet zitten we hier in Velsen dus met nog weer een dubbele portie extra vliegtuiglawaai.”
De gemeenteraadsleden vinden dat Wehouder Ockeloen met zijn akkoord aan het Aldersadvies op de eerste plaats de inwoners van Velsen een slechte dienst bewijst. Het is aan de gemeenteraad zelf of zij het laten gebeuren dat een wethouder afspraken met de raad aan de laars lapt. De fracties zullen de wethouder in elk geval ter verantwoording roepen en overal waar dat nuttig en nodig is, waarschuwen voor de slappe knieën van Wethouder Ockeloen.

U bent hier