h

SP leden aanwezig bij de fakkelwake in IJmuiden tijdens de Dag van de Mensenrechten.

12 december 2008

SP leden aanwezig bij de fakkelwake in IJmuiden tijdens de Dag van de Mensenrechten.

Woensdag 10 december hadden een tiental personen gehoor gegeven aan de oproep van Klaas Strooker om ook in Velsen (IJmuiden) een fakkelwake te houden tijdens de Dag van de Mensenrechten.

Het is 60 jaar geleden dat de Verklaring van de Rechten van de Mens werd ondertekend in de Verenigde Naties. Elk jaar organiseert de mensenrechtenorganisatie Amnesty International dan een wake of optocht in de plaatsen waar zij een afdeling hebben. Daar er in Velsen geen afdeling is vraagt Klaas Strooker aan Amnesty International bijna ieder jaar toestemming om onder hun naam ook in Velsen een wake te houden. Ook dit jaar is deze weer verleend. Na een welkoms woord vertelde hij iets over de werkzaamheden van Amnesty. Tot zijn vreugde kon hij alvast mededelen dat het aantal collectanten in Velsen groeiende is, maar dat mensen zich altijd kunnen opgeven via Amnesty.

Nadat wethouder Korf namens het college de heer Strooker had bedankt voor het wederom organiseren van de fakkelwake, benadrukte zij de noodzaak om op een dag als deze eens bij dit onderwerp stil te staan.
Ze vertelde ook dat de Vredesvlag, gekregen van Vrouwen voor Vrede, de gehele dag op het stadhuis had gewapperd.
Hierna werden de drie actiepunten genoemd die het thema “Vlammen voor de Vrijheid” nog eens onderstreepten: de situatie in Iran, Birma en Zimbabwe.
Ook vroeg Klaas Strooker nog aandacht voor de Light a Candle-actie van de Tibet Support Groep.

U bent hier