h

Doet de SP in Velsen mee aan achterkamertjes politiek?

24 december 2008

Doet de SP in Velsen mee aan achterkamertjes politiek?

Verslaggever Fokke Zaagsma van de IJmuider Courant sprak op zijn weblog van de schandelijke wijze waarop een vergadering in het gemeentehuis over het standpunt van het college over de toekomst van de wijkplatforms was georganiseerd.

Journalisten werd de toegang ontzegd en van de bijeenkomst werd geen verslag gemaakt van ieders inbreng. En passant deelde Fokke Zaagsma een oorvijg uit naar de SP-fractie die nu mee zou doen aan achterkamertjespolitiek.

Tom Kruisman, lid van de steunfractie en woordvoerder op het terrein van de wijkplatforms dient hem hieronder van repliek.

Achterkamertjes politiek

Beste Fokke Zaagsma
Door het verzoek van Johan Zwakman aan de mensen op zijn verzendlijst, waartoe ik ook behoor, heb ik jouw web-log bezocht.
Omdat ik fel voor vrije pers en vrijheid van meningsuiting ben zal ik zelden de behoefte voelen om te reageren zoals ik nu doe. Ik voel mij echter in mijn persoonlijke en mijn politieke integriteit aangetast, dus nu toch deze reactie mede namens de raadsfractie en het afdelingsbestuur.

Ja, wij zijn tegen achterkamertjes politiek. Politiek zoals bedreven tijdens de vaststelling van het waterland akkoord of tijdens het lijmen in de college crisis, nog niet zolang geleden.
Van die overleggen hebben gemeenteraad en overige burgers nooit een volledige verantwoording gekregen, of zoals in het laatste geval, in zijn geheel niet.

Fokke, een vergadering in de raadszaal met alle politieke fracties op oorlogssterkte, alle wijkplatforms idem, stichting welzijn en de woning corporaties in de binnenring en vele tientallen burgers op de tribune, kun je toch moeilijk een achterkamertjes overleg noemen.

Dat de pers niet uitgenodigd was en er geen griffieverslag van de bijeenkomst werd gemaakt, is door Frits Vrijhof, de SP fractievoorzitter, tijdens die zitting zeer scherp veroordeeld.
Wanneer de wijkplatforms op een zeker moment uit de vergadering zouden zijn weggelopen, zouden zeker meerdere partijen hen gevolgd zijn.

Wij zijn echter van mening dat de platforms en de democratie er niet mee gediend zouden zijn wanneer wij de vergadering, zoals hij nu liep, zouden hebben verlaten.
Wij zijn er van overtuigd dat zeker door de SP inbreng op deze vergadering en het consequent optreden van de SP in het gehele Wijkplatform dossier, er nu ook bij de partijen die verantwoordelijk waren voor het om zeep helpen van die platforms in de vorige raadsperiode, een behoorlijke kentering is waar te nemen.
De wethouder heeft zich dan ook tijdens deze vergadering genoodzaakt gevoeld om de heldere uitlatingen ten nadele van de platforms, volledig terug te nemen.
Dat hadden wij nooit bereikt met weg te blijven of weg te gaan.

Fokke, het door jou uitgegeven stemadvies laat ik voor wat het is. Een prive zaak van jou, die bestrijd ik niet. Wel de er bij gegeven toelichting, waarvan acte.

Een advies? Blijf journalist of wordt politicus, dan komen wij elkaar zeker nog tegen

Velserbroek 22-12-08

Tom Kruisman

U bent hier