h

SP Velsen ondersteunt DWAZEFAMILIE voor betere zorg voor ouderen.

27 november 2008

SP Velsen ondersteunt DWAZEFAMILIE voor betere zorg voor ouderen.

Jaarlijks verblijven in ons land tienduizenden ouderen ten gevolge van herstel, aandoeningen en of beperkingen in verpleeghuizen en verzorgingshuizen.

DWAZEFAMILIE vindt het onacceptabel als ouderen en of hun familie worden afgescheept met onverteerbare antwoorden op terechte vragen en terechte klachten over waargenomen onderzorg, ontspoorde zorg of mishandeling in verpleeg- en verzorgingshuizen.

DWAZEFAMILIE maakt zich zorgen over de zorg aan ouderen in verpleeghuizen of verzorgingshuizen.
Burgers hebben geen behoefte aan het opblazen van de zorg tot een verschrikkelijk ingewikkelde, bureaucratische bezigheid.

Wassen, aankleden, eten geven, enzovoort is nog altijd hetzelfde als 50 jaar geleden...

De vergrijzing gaat in de nabije toekomst nog meer een druk op de gezondheidszorg en sociale voorzieningen geven. Wegens hun kwetsbaarheid hebben ouderen meer bescherming nodig dan ze nu krijgen.
Vooral ouderen die verblijven binnen zorginstellingen.

DWAZEFAMILIE komt voor ouderen op, want ervaring leert dat de autoriteiten het af laten weten.
Ouderen worden op dit moment niet goed vertegenwoordigd.

DAAROM LEGT DWAZEFAMILIE U DE VOLGENDE PETITIE VOOR:

DWAZEFAMILIE WIL DAT KLINK EN BUSSEMAKER OP ZO KORT MOGELIJKE TERMIJN MILJOENEN EUROOS INVESTEREN IN HET BEHOORLIJK EN ADEQUAAT MAKEN VAN DE ZORGVERLENING AAN OUDEREN DIE VERBLIJVEN IN VERPLEEGHUIZEN EN VERZORGINGSHUIZEN EN DAT KLINK EN BUSSEMAKER OP ZO KORTE MOGELIJKE TERMIJN BORGEN DAT ER AAN HET BED VOLDOENDE DESKUNDIGE HANDEN OUDEREN DIE ZORGAFHANKELIJK ZIJN ADEQUAAT EN BEHOORLIJK VERZORGEN.

Deze petitie zal bij het bereik van 10.000 handtekeningen worden aangeboden aan meneer Klink en mevrouw Bussemaker.

U kunt de petitie hier ondertekenen.

U bent hier