h

De Apostelen omarmen Judas.

2 september 2008

De Apostelen omarmen Judas.

Met verbazing heeft de fractie van de SP kennisgenomen van het schrijven dat de coalitiepartijen weer tot elkaar gekomen zijn.

De SP fractie heeft tijdens het indienen van de motie van wantrouwen aan wethouder Korf het CDA geprezen om hun moed en een juiste politieke keuze. Het college heeft het dossier Oude Pontweg immers herhaaldelijk onzorgvuldig behandeld en nog zijn de financiële risico’s niet onder controle.
Door de andere coalitiepartijen werd deze aanpak van het CDA als een politieke doodsteek ervaren en er werden harde woorden gebruikt om hun ongenoegen te doen laten blijken. Men sprak van Judas, wantrouwen en niet meer samenwerken op websites, in krantenberichten en in de “wandelgangen”.
Groen Links dacht haar steun aan de wethouder te kunnen gaan verzilveren en de plaats van het CDA in het college te kunnen innemen en een wethouder te kunnen leveren. Zo zie je maar, wie een kuil graaft…”
De SP neemt afstand van zulke praktijken, zowel die van de Coalitie als van Groen Links. Wij zullen ons nooit laten manipuleren in dit soort zaken. Wij houden van heldere en duidelijke standpunten en inzichten zonder manipulaties en toezeggingen in achterkamertjes. Deze werkwijze schaadt het aanzien van de politiek en de politieke zaak. Het overstag gaan van het CDA past duidelijk in dit zwartboek en de onduidelijkheid naar de burger neemt alleen maar toe nu de apostelen van de coalitie hun Judas weer in hun midden opnemen. Tegen die achtergrond is het geen wonder dat óók in Velsen de belangstelling onder het publiek afneemt voor de lokale politiek.

Frits Vrijhof , fractievoorzitter SP Velsen.

U bent hier