h

Politiek Café over Openbaar Vervoer in Openbare Bibliotheek Velsen op maandag 25 augustus, aanvang: 19.30 uur.

19 augustus 2008

Politiek Café over Openbaar Vervoer in Openbare Bibliotheek Velsen op maandag 25 augustus, aanvang: 19.30 uur.

Hoe kan Velsen/IJmuiden duurzaam worden ontsloten en worden aangesloten op de regionale netwerken van het Openbaar Vervoer, van boot, trein, tram en bus.

Die vraag staat op maandag 25 augustus centraal op het Politiek Café in de Openbare Bibliotheek van Velsen, in IJmuiden.
De file, de milieubelasting en het fijne stof, het tekort aan en de hoge prijs van benzine, stellen nieuwe grenzen aan de auto-mobiliteit. Gegeven het grote sociale en maatschappelijke belang van mobiliteit van mensen, zal in korte tijd fors geïnvesteerd moeten worden in een betrouwbaar, snel en fijnmazig netwerk van openbaar vervoersvoorzieningen.
Het is de vraag of het voorstel van het Velsense college, voor een HOV-busverbinding door Haarlem-Noord, Santpoort-Noord, en langs Driehuis over het voormalig spoorwegtracé naar IJmuiden, een adequaat antwoord is op de gestelde problematiek.

Na een inleiding van Ir. Boudewijn Bach (em. Hoogleraar Delft), zal een drietal provinciale politici, de heer Gohdar Massom (PvdA), Casper Stevens (CDA) en Bert Putters (SP) hun licht geven op de gestelde problematiek en de spits afbijten voor een openbare discussie.
Het Politiek Café is een initiatief van verschillende politieke partijen, vertegenwoordigd in de Gemeeneraad van Velsen. De presentatie wordt verzorgd door Gertjan Huijbens.
Wanneer: maandag 25 augustus, aanvang: 19.30 uur.
Waar: Openbare Bibliotheek Velsen, Dudokplein 16 in IJmuiden.
De toegang is gratis.

U bent hier